توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

نمایندگی رسمی دوربین های مدار بسته هایک ویژن hikvision

نمایندگی رسمی دوربین های مدار بسته هایک ویژن hikvision

جزئیات آگهی

نمایندگی رسمی هایک ویژن در ایران
کمپانی هایک ویژن hikvision در زمینه تولید سیستمهای امنیتی حفاظتی و دوربین های مدار بسته فعالیت میکند این کمپانی یکی از 5 شرکت برتر دنیا در تولید دوربین های مدار بسته میباشد
سایت رسمی کمپانی www.hikvision.com
هایک ویژن
برای دیدن محصولات هایک ویژن میتوانید به سایت رسمی نمایندگی هایک ویژن در ایران مراجعه کنید

سایت رسمی نمایندگی هایک ویژن در ایران www.hikvisioniran.ir
www.hikvision.ir

لیست محصولات هایک ویژن


کارت های دی وی ار هایک ویژن


4008 HSI کارت دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

4016 HSI کارت دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

4004 HCI کارت دی وی ار 4 کاناله هایک ویژن

4008 HCI کارت دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

4016 HCI کارت دی وی ار 16کاناله هایک ویژن

4216 HCI کارت دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

4208HFVI کارت دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

4216 HFVI کارت دی وی ار 16 کاناله هایک ویژندوربین های مدار بسته اسپید دام هایک ویژن


DS-2AF1-401X دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-502 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-504 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-506 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-508 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AF1-714 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-713-B دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-716 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-715-B دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-718 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AM1-512 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)

DS-2AM1-514 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)

DS-2AM1-516 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)


DS-2AM1-518 دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)


دستگاه های ضبط تصاویر هایک ویژن

دستگاه دی وی ار ، دستگاه ان وی ار ، دستگاه هیبرید، دی وی اس مدل هایک ویژن


DVR
DS-7204HVI-ST دی وی ار 4 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7204HFI-ST دی وی ار 4 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-7208CIF دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-7208HVI-ST دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7208HFI-ST دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-7308 HFI-ST دی وی ار 8کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7216 CIF دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7216 HVI-ST دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7216 HFI-ST دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7316 HFI-ST دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-8108 HL-S دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

DVS
DS-6101 HFI-IP-SD دی وی اس هایک ویژن

DVS
DS-6101 HCI-SATA دی وی اس هایک ویژن

DVS
DS-6104 HCI-SD دی وی اس هایک ویژن

DVS
DS-6104 HCI-SATA دی وی اس هایک ویژن

Hybrid
DS-7604 HI-S هیبرید 4 کاناله هایک ویژن


Hybrid
DS-9004 HFI-SH هیبرید 4 کاناله هایک ویژن

Hybrid
DS-9008 HFI-SH هیبرید 8 کاناله هایک ویژن

Hybrid
DS-9016 HFI-SH هیبرید 16 کاناله هایک ویژن

NVR
DS-7604 NI-S ان وی ار 4 کانال هایک ویژن

NVR
DS-9508 NI-S ان وی ار 8 کانال هایک ویژن

NVR
DS-9516 NI-S ان وی ار 16 کانال هایک ویژندوربین های مدار بسته اسپید دام تحت شبکه


DS-2CD726F-PT دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2CD728PF-PT دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-502 دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-504 دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-508 دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-512 Outdoor دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DM1-514 Outdoor دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DM1-518 Outdoor دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن


کیبرد و کنترلر هایک ویژن


DS-1002 KI کیبرد هایک ویژن

DS-1003 KI کیبرد هایک ویژن

DS-1100 KI کیبرد هایک ویژندوربین های مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD893 PFWD-E دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD853 F-E دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD864FWD-E دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD863 PF-E دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD854 F-E دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD883 F-E دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD893PF-EW دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD893 PFWD-EW دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD8153 F-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD7153-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD783F-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD733F-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD733F-EI دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD793 PFWD-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD793PFWD-EI دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD763 PF-EI دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD753 F-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD753F-EI دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD754F-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD754F-EI دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD754 FWD-EI دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD763 PF-E دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD8253F-EIS دوربین صنعتی دید در شب تحت شبکه

DS-2CD8254F-EIS دوربین صنعتی دید در شب تحت شبکه


دوربین های مدار بسته انالوگ هایک ویژن


DS-2CC102 P دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC112 P دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1112 P دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1172 P دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1192 P دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1181 P دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1188 P-A دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن


دوربین های زوم هایک ویژن


DS-2CZ232 P دوربین مدار بسته زوم هایک ویژن


DS-2CZ282 P دوربین مدار بسته زوم هایک ویژندوربین های مدار بسته دام هایک ویژن


DS-2CC502P-M دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC572P-M دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC5132P دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC5102P دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC5192 P دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC512P-FB دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC592P-FB دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC577P-A دوربین مدار بسته دام هایک ویژندوربین های مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن


DS-2CC5132P-IRP دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC5132P-IR دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC502P-IR دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC512P-IR دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC592P-IR دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CE5582P VPIR3 دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC502P-IR3 دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC512P-IR3 دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC5192P-IR3 دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CE5582P-IR1 دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC502P-IMB دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC572P-IMB دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن
دوربین های مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن


DS-2CC1132P-IR دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC112P-IR دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC192P-IR دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CE1582P-IR1 دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CE1582P-IR3 دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CE1582P VFIR3 دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC112P-IR3 دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC192P-IR3 دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC112P-IR5 دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC102P-IRT دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC192P-IRT دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن


نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ چهارشنبه 01 مرداد 1393.
  • تعداد بازدید : 304975 بار
  • کد آگهی : 109936

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.