توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

پمپ تامین فشار آب خانگی پنتاکس(PENTAX)

پمپ تامین فشار آب خانگی پنتاکس(PENTAX)

جزئیات آگهی

الکتروپمپ های زمینی(محیطی)پنتاکس ایتالیا
پمپ آب خانگی PM45 خودمکش(نیاز به هوا گیری ندارد)پنتاکس ایتالیا
کاربرد : مصارف خانگی و صنعتی (انتقال وافزایش فشارآب سردوگرم)
جنس الکترو پمپ : بدنه چدن،تک پروانه،پروانه برنج،شافت استنلس استیل
قدرت پمپ آب PM45پنتاکس:5/0 اسب(37/0 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب خانگی PM45: سه و نیم بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی:35 متر
حداکثر آبدهی PM45: چهل لیتر دردقیقه
برق مورد نیاز: تک فاز(220 ولت)
دهانه ورودی پمپ آب PM45: یک اینچ
دهانه خروجی پمپ آب PM45: یک اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی:0تا 90 درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آب پنتاکس:2900 دوردردقیقه
کلاس عایق بندی پمپ PM45پنتاکس:F
درجه حفاظتی پمپ PM45پنتاکس:IP44
------------------------------
الکتروپمپ آب خود مکش(نیاز به هوا گیری ندارد) PM80پنتاکس ایتالیا
کاربرد پمپ آب خانگی PM80پنتاکس:مصارف خانگی و صنعتی (انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم)
متریال الکترو پمپ آب خانگی : بدنه چدن،تک پروانه،پروانه برنج،شافت استنلس استیل
قدرت پمپ آب خانگی PM80:یک اسب(74/0 کیلو وات)
ماکزیمم فشارPM80پنتاکس:شش بار
حد اکثر ارتفاع پمپ خانگیPM80:شصت و یک متر
حداکثر آبدهی پمپ خونگی PM80:سه متر مکعب در ساعت ( 50 لیتر دردقیقه )
برق مورد نیازالکترو پمپ خانگی: تک فاز(220ولت)
دهانه ورودی پمپ PM80: یک اینچ
دهانه خروجی پمپ PM80: یک اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی: 0 تا 90 درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آب پنتاکس: 2900 دور در دقیقه
مکانیکال پمپ آب پنتاکس: سرامیک ،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ آب خانگی یک اسب پنتاکس :F
درجه حفاظتی پمپ آب خانگی یک اسب پنتاکس:IP44
---------------------------
پمپ آب خانگی سانتریفوژ دو پروانه (بشقابی) CBT210و CB210پنتاکس ایتالیا
کاربردپمپ آب سانتریفوژ پنتاکسCB210:انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم مصارف خانگی ، مجتمع های مسکونی،تاسیسات صنعتی و. . .
مشخصات عمومی پمپ آب CB210پنتاکس: بدنه چدن،دو پروانه،پروانه چدن ،شافت استنلس استیل،مکانیکال سیل،سرامیک،گرافیت
قدرت پمپ آب خانگیPENTAX-CB210: 2 اسب(1/5 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب CB210: 5/5بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی پنتاکس: 57متر
حداکثرآبدهی پمپ آب بشقابی : 7/5 مترمکعب درساعت(125 لیتردردقیقه)
برق مورد نیاز پمپ آب خانگیCB210 پنتاکس: تک فاز
برق مورد نیازپمپ آب خانگی CBT210 پنتاکس: سه فاز
دهانه ورودی پمپ آب سانتریفیوژ CB210پنتاکس: 1و4/1 اینچ
دهانه خروجی پمپ آب سانتریفیوژ CB210 پنتاکس: 1 اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی دو پروانه:صفرتا نود درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آب PENTAX:2900دوردردقیقه
مکانیکال پمپ پنتاکس:سرامیک،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ آب پنتاکس:F
درجه حفاظتی پمپ اب خانگی پنتاکس:IP44
-------------------------------
الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه (بشقابی)CBT160و CB160
کاربرد :انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم(ازصفر تا نود درجه سانتی گراد) مصارف خانگی ، مجتمع های مسکونی،تاسیسات صنعتی و. . .
مشخصات عمومی : بدنه چدن،دو پروانه،آلیاژپروانه چدن ،شافت استنلس استیل،مکانیکال سیل،سرامیک،گرافیت
قدرت الکتروپمپ آب خانگی CBT160و CB160: یک و نیم اسب(1/1 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه (بشقابی): پنج(5)بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی دو پروانه CBT160و CB160: پنجاه و سه (53) متر
حداکثر آبدهی الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ : 6 متر مکعب در ساعت (100لیتر دردقیقه )
برق مورد نیازالکتروپمپ آب خانگی دو پروانه (بشقابی) CB160: تک فاز
برق مورد نیاز الکتروپمپ آب خانگی دو پروانه (بشقابی)CBT160 : سه فاز
دهانه ورودی الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه : 1 و1/4 اینچ
دهانه خروجی پمپ الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه : 1 اینچ
کلاس عایق بندی الکتروپمپ آب(بشقابی):F
درجه حفاظتی الکتروپمپ آب(بشقابی): IP44


الکتروپمپ (جتی)سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس00/0-CAM10 PENTAX ایتالیا(واسطه چدن)
الکتروپمپ (جتی)سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس50/0CAM10 - PENTAXایتالیا (واسطه آلومینیم)
الکتروپمپ (جتی)سانتریفیوژ خودمکش پنتاکسs/00/0CAM10-pentax ایتالیا (واسطه )
کاربردپمپ آب CAM100پنتاکس: انتقال و جابجایی آب ، تخلیه آب مخازن ، استخر و. . .
جنس الکترو پمپ: بدنه چدن،تک پروانه،پروانه برنج یا نوریل،شافت استنلس استیل AISI416
قدرت پمپ آب سانتریفیوژCAM100: یک اسب(74/0 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ خانگی: چهارو نیم(5/4 )بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب جتیCAM100پنتاکس: چهل و هفت(47) متر
حداکثر آبدهی پمپ سانتریفیوژpentax-CAM100: سه و شش دهم(3،6) مترمکعب درساعت(60 لیتردردقیقه)
برق مورد نیاز: تک فاز(220) ولت
دهانه ورودی پمپ آب CAM100پنتاکس: یک(1 ) اینچ
دهانه خروجی پمپ آب CAM100پنتاکس:یک(1) اینچ
دامنه دمای آب پمپ آب CAM100پنتاکس :صفر تا پنجاه( 0 تا 50 )درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آبPENTAEX:دوهزارونهصد( 2900 )دور دردقیقه
مکانیکال پمپ آب خود مکشCAM100: سرامیک ،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ آب پنتاکس:F
درجه حفاظتی پمپ آب پنتاکس:IP44

الکتروپمپ آب سانتریفوژ خود مکش(بدون نیاز به هوا گیری) INOXT 100 و INOX 100پنتاکس
کاربرد: انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم(ازصفر تا پنجاه درجه سانتی گراد)استخرها وآبیاری منازل ویلایی،کارخانجات صنایع غذایی ، دارویی ، بهداشتی
مشخصات عمومی: بدنه استنلس استیل304 ،آلیاژپروانه نوریل یا استنلس استیل304،شافت استنلس استیل
قدرت پمپ آب سانتریفیوژ: یک اسب (74/0کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آبINOX100 : چهار (4)بار
حد اکثر ارتفاع الکتروپمپ آبINOX100 پنتاکس: چهل و سه( 43 )متر
حداکثر آبدهی پمپ آب خانگی PENTAX: سه(3)متر مکعب در ساعت (50لیتر دردقیقه )
برق مورد نیازپمپ آب INOX 100: تک فاز
برق مورد نیازپمپ آب INOXT 100: سه فاز
دهانه ورودی پمپ آب سانتریفیوژ: یک(1) اینچ
دهانه خروجی پمپ آب خود مکش : یک(1)اینچ
کلاس عایق بندی الکتروپمپ آبINOX100پنتاکس:F
درجه حفاظتی الکتروپمپ آبINOX100پنتاکس: IP44

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷.
 • تعداد بازدید : 150444 بار
 • کد آگهی : 702000

آگهی های مرتبط

 • منهول پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد

  منهول پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد

   منهول های پلی اتیلن جهت استفاده در سیستم‌های فاضلاب صنعتی، فاضلاب خانگی، حوضچه¬های مخابراتی و حوضچ ...

  • 1397/11/23 | تهران | پیمان زندیه | 09127958761
 • سختی گیر رزینی

  سختی گیر رزینی

  زادآب، طراحی و تولید برای فردایی بهتر شرکت زادآب، شرکتی با سابقه طولانی در زمینه آب و فاضلاب بوده و ...

  • 1397/12/04 | تهران | مازیار وخشوری | 09123345280
 • پکیح کامپوزیت تصفیه فاضلاب

  پکیح کامپوزیت تصفیه فاضلاب

  محصول جدید پکیج کامپوزیت تصفیه فاضلاب مطابق دستورالعمل سازمان محیط زیست ایران دفع هرگونه فاضلاب ...

  • 1397/12/04 | تهران | مازیار وخشوری | 09123345280
 • تولید و فروش لوله و اتصالات سفید و پلی اتیلن

  تولید و فروش لوله و اتصالات سفید و پلی اتیلن

  تولید و فروش انواع لوله و اتصالات سفید و پلی اتیلن با کیفیت صادراتی و مناسب ترین قیمت ، کافیست یک با ...

  • 1397/12/04 | کرمان | محمدهادی عسکری | 09131422152
 • لوله پلی اتیلنی آبیاری ای فلکس(TUBE.P.E.FELXE)

  لوله پلی اتیلنی آبیاری ای فلکس(TUBE.P.E.FELXE)

  لوله آبیاری پلی اتیلنی منفذدار پی فلکس(TUBE.P.E.FELXE) مشخصات فنی: لوله پی فلکس نخ دارپلی اتیلنی ...

  • 1397/12/04 | تهران | پارس آب سازه | 02144080794


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.