توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

اسیلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه،کارت اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه،کارت اسیلوسکوپ

جزئیات آگهی

اسیلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه،کارت اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ دیجیتال125 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 2 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 2 کانال ،با سرعت نمونه برداری 1GS/s ،مدل SDS-7122 E
اسیلوسکوپ، اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله، با سرعت نمونه برداری 1GS/s ،مدل SDS-7102E
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز، اسیلو سکوپ2 کاناله، اسلوسکوپ دیجیتال، با سرعت نمونه برداری 1GS/s ،مدل SDS-7072E
اسیلوسکوپ ، اسیلوسکوپ دو کاناله، اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز،اسیلوسکوپ دیجیتال، با سرعت نمونه برداری 500 MS/s ،مدل SDS-6062E
اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ دیجیتال50 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 2 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 2 کانال ،با سرعت نمونه برداری 500MS/s ،مدل SDS-5052E
اسیلوسکوپ 30MHz ، اسیلوسکوپ دیجیتال،اسیلوسکوپ دو کاناله، با سرعت نمونه برداری250 MS/s ،مدل SDS-5032E
اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ دیجیتال300 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 2 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 2 کانال ،با سرعت نمونه برداری 2.5GS/s ،مدل SDS-8302E
اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ دیجیتال300 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 2 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 2 کانال ،با سرعت نمونه برداری 3.2GS/s ،مدل SDS-9302E
اسیلوسکوپ دیجیتال ،اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 4کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 4 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 4 کانال ،با سرعت نمونه برداری 1GS/sبا صفحه نمایشگر لمسی 8 اینچی،مدل TDS-7074
اسیلوسکوپ دیجیتال ،اسیلوسکوپ 4 کاناله، اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز، با صفحه نمایشگر لمسی 8 اینچی ،سرعت نمونه برداری 2GS/s ،مدل TDS-8104
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 4کاناله ، اسیلوسکوپ دیجیتال ،با LCD لمسی، و سرعت نمونه برداری1GS/s ،مدل TDS-7104
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز،اسیلوسکوپ 4کاناله، با صفحه لمسی 8 اینچی و سرعت نمونه برداری ،2GS/sمدل TDS-8204
اسیلوسکوپ با لاجیک آنالایزر،اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله، اسیلوسکوپ دیجیتال، با سرعت نمونه برداری1GS/s ،مدل MSO-7062TD
اسیلوسکوپ با ماژول لاجیک آنالایزر، اسیلوسکوپ100 مگاهرتز ، اسیلوسکوپ2 کاناله، اسیلوسکوپ دیجیتال، با سرعت نمونه برداری،1GS/s مدل MSO-7102TD
اسیلوسکوپ با لاجیک آنالایزر،اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز، اسیلوسکوپ دیجیتال ،اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ 2 کاناله، اسکوپ دیجیتال، نوسان نمای 2 کانال،اسیلوسکوپ حرفه ای، با سرعت نمونه برداری2GS/s ،مدل MSO-8102T
اسیلوسکوپ لاجیک دار، اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز ، اسیلوسکوپ2 کاناله، اسیلوسکوپ دیجیتال ،با سرعت نمونه برداری2GS/s ،مدل8202T - MSO
اسیلوسکوپ 12 بیتی ،اسکوپ های رزولوشن، اسیلوسکوپ دیجیتال60 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال 12bit ، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 2 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 2 کانال ،با سرعت نمونه برداری 1GS/s ،مدل XDS-3062A، اسیلوسکوپ فانکشن ژنراتور دار، اسیلوسکوپ مولتی متر دار، اسیلوسکوپ چند منظوره، اسکوپ دقت بالا، اسیلوسکوپ 2 کاناله دقیق

اسیلوسکوپ دستی ،اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز، اسیلوسکوپ دستی تک کاناله، اسیلوسکوپ دستی دیجیتال، اسیلوسکوپ قابل حمل مولتی متر دار، اسکوپ مولتی متر دستی دیجیتال ، با مولتی متر 3 رقمی، مدل HDS-1021M
اسیلوسکوپ دستی ،اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز، اسیلوسکوپ دستی دو کاناله، اسیلوسکوپ دستی دیجیتال، اسیلوسکوپ پرتابل 2 کانال، اسیلوسکوپ قابل حمل مولتی متر دار، اسکوپ مولتی متر دستی دیجیتال، با مولتی متر 3 رقمی، مدل HDS-1022M-N
اسیلوسکوپ دستی ایزوله ،اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز، اسیلوسکوپ دستی دو کاناله، اسیلوسکوپ دستی دیجیتال، اسیلوسکوپ پرتابل 2 کانال ایزوله، اسیلوسکوپ قابل حمل مولتی متر دار، اسکوپ مولتی متر دستی دیجیتال، با مولتی متر 3 رقمی، ایزولاسیون کانال، مدل HDS-1022M-I

اسیلوسکوپ پرتابل،اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز، اسیلوسکوپ پرتابل2 کاناله، اسیلوسکوپ پرتابل دیجیتال، اسیلوسکوپ قابل حمل مولتی متر دار، اسکوپ مولتی متر دستی دیجیتال، با سرعت نمونه برداری 500 MS/s ،مدل HDS-2062M-N
اسیلوسکوپ دستی،اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ دیجیتال100 مگاهرتز، اسیلوسکوپ 2 کاناله،اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ دیجیتال ،نوسان نما، اسکوپ 2 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای ، نوسان نمای 2 کانال، اسیلوسکوپ دستی 2 کاناله، اسیلوسکوپ دستی دیجیتال، اسیلوسکوپ قابل حمل مولتی متر دار، اسکوپ مولتی متر دستی دیجیتال، با مولتی متر 3 رقمی، مدل HDS-3102MN
کارت اسیلوسکوپ، کارت اسیلوسکوپ25 مگاهرتز، کارت اسکوپ دوکاناله، با خروجی USB ایزوله شده ،مدل VDS-1022 I
کارت اسکوپ، کارت اسیلوسکوپ25 مگاهرتز، کارت اسیلوسکوپ 2کاناله، دارای حافظه 5K ،مدل VDS-1022
کارت اسیلوسکوپ، کارت اسیلوسکوپ60 مگاهرتز، ،کارت اسکوپ،کارت اسیلوسکوپ2کاناله، دارای حافظه10M، ،سرعت نمونه برداری500MS/s مدل VDS-2062
کارت اسیلوسکوپ، کارت اسیلوسکوپ60 مگاهرتز،کارت اسکوپ، کارت اسیلوسکوپ4کاناله، دارای حافظه 5M،سرعت نمونه برداری500MS/s مدل VDS-2064
کارت اسیلوسکوپ، کارت اسیلوسکوپ100 مگاهرتز، کارت اسکوپ ،کارت اسیلوسکوپ2کاناله، دارای حافظه 10M،سرعت نمونه برداری1GS/s مدل VDS-3102
کارت اسیلوسکوپ، کارت اسیلوسکوپ100 مگاهرتز ،کارت اسکوپ، کارت اسیلوسکوپ4کاناله، دارای حافظه 5M،سرعت نمونه برداری1GS/s مدل VDS-3104
اسیلوسکوپ قلمی 25 مگاهرتز، اسیلوسکوپ دیجیتال،اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ 1کاناله، اسکوپ دیجیتال کارت اسیلوسکوپ تک کانال، اسکوپ 1 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای، نوسان نمای 1کاناله سرعت نمونه برداری MS/s100 مدل RDS-1021
اسیلوسکوپ قلمی 25 مگاهرتز اسیلوسکوپ دیجیتالUSB ایزوله ،اسیلوسکوپ ،اسکوپ، اسیلوسکوپ 1کاناله، اسکوپ دیجیتال ، کارت اسیلوسکوپ تک کانال، اسکوپ 1 کانال، اسیلوسکوپ حرفه ای، نوسان نمای 1کاناله سرعت نمونه برداری MS/s100مدلRDS-1021I با خروجی USBایزوله شده
فانکشن ژنراتور، فانکشن ژنراتور 10مگاهرتز،فانکشن ژنراتور دو کاناله 14Bit، ،با سرعت نمونه برداری 125 MS/s ،مدل AG1012
فانکشن ژنراتور، فانکشن ژنراتور 5مگاهرتز،فانکشن ژنراتور تک کاناله 14Bit، ،با سرعت نمونه برداری 125 MS/s ، فانکشن ژنراتور دیجیتال ،مدل AG051
سوئیپ فانکشن ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتورMHz5 مگاهرتز ،بامدولاسیون AM،FM،PM،FSK،Sweep ، حالت Burst ، مدل AG-051 F
سوئیپ فانکشن ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتورMHz10 مگاهرتز ،بامدولاسیون AM،FM،PM،FSK،Sweep ، حالت Burst ، مدل AG-101 F
فانکشن ژنراتور، فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز ،فانکشن ژنراتوردو کاناله،14Bit ،با26 نوع شکل موج ،مدل AG-1022

سوئیپ فانکشن ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتورMHz25 مگاهرتز ،بامدولاسیون AM،FM،PM،FSK،Sweep ،فرکانس متر، حالت Burst ، مدل AG-1022 F
سوئیپ فانکشن ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتور50 مگاهرتز، با مدولاسیون AM،FM،PM،FSK،Sweep-Burst ،فرکانس متر، حالت Burst ، مدل AG-2052 F

سوئیپ سیگنال ژنراتور،سیگنال ژنراتور 150 مگاهرتز،با مدولاسیون AM،FM،PM،FSK،PWM،Sweep-Burst ، فرکانس متر، مدل AG-4151

منبع تغذیه دوبل تراکینگ ،منبع تغذیه3 کاناله، منبع تغذیه 30ولت 3آمپر ،منبع تغذیه قابل برنامه ریزی،با یک خروجی ثابت 5 ولت ، 3 آمپر، مدل ODP-3032
منبع تغذیه تک 30 ولت 3 آمپر، منبع تغذیه تک کاناله،منبع تغذیه قابل برنامه ریزی، ، با دو خروجی ثابت 3.3 /5 ولت و 3 آمپر ،مدل ODP-3031


مولتی متر دیجیتال، مولتیمتر دستی، مولتی متر اتو رنج، آوومتر دیجیتال، مولتی متر 6000 شمارنده، مدل D35
مولتی متر دیجیتال، مولتیمتر دستی، مولتی متر اتو رنج، آوومتر دیجیتال، مولتی متر True RMS ، مولتی متر 6000 شمارنده، مدل D35T
مولتی متر دیجیتال، مولتیمتر دستی، مولتی متر اتو رنج، آوومتر دیجیتال، مولتی متر True RMS ، مولتی متر 6000 شمارنده، مولتیمتر دیتالاگر، دیتالاگر بلوتوثی ولتاژ و جریان، دیتالاگر ولتاژ جریان، ثبات مولتیمتر، دیتالاگر مولتی متر Bluetooth ،مدل B35T+

نمایندگی انحصاری کمپانی OWONدر- ایران شرکت صائن لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
WWW.SAENCO.COM
WWW.SAEN.IR
تلفن تماس:021-88936611
فاکس: 021-88942436
همراه: 09124801951
09127095694
09101569347

آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول


اسیلوسکوپ ،اسیلوسکوپ دیجیتال ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه،کارت اسیلوسکوپ، اسیلوسکوپ دستی، اسیلوسکوپ پرتابل، اسکوپ، اسیلوسکوپ دو کاناله، اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز، سوئیپ فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه دوبل تراکینگ، منبع تغذیه تک دیجیتال،خروجی، VGA، تابع ، FFT، مدولاسیون، لاجیک آنالایزر LCD، لمسی، اسیلوسکوپ با ماژول لاجیک آنالایزر، فرکانس متر،مولتی متر 3 رقمی، SDS-7102E، اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز، مدل ، SDS-7072E اسیلوسکوپ دو کاناله 60 مگاهرتز، SDS-6062E ، اسیلوسکوپ 30MHz دیجیتال، مدل SDS-5032E ، TDS-8104 ، اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4کاناله، مدل TDS-7104 ، اسیلوسکوپ با لاجیک آنالایزر، اسیلوسکوپ قلمی، اسیلوسکوپ جیبی، اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز قلمی، اسیلوسکوپ مدل RDS-1021 ، اسیلوسکوپ مدل RDS-1021I ، اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز، اسیلوسکوپ مدل SDS-8302E ، اسیلوسکوپ مدل SDS-9302E ، اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر مدل MSO-8102TD ، اسیوسکوپ مدل TDS-7074 ، اسیلوسکوپ دستی 100 مگاهرتز، اسیلوسکوپ دستی مدل HDS-3102MN ، کارت اسکوپ، کارت اسیلوسکوپ مدل VDS-2062 ، کارت اسکوپ مدل VDS-2064 ، کارت اسیلوسکوپ مدل VDS-3102 ، کارت اسکوپ مدل VDS-3104 ، نوسان نما، نوسان نما دو کاناله، نوسان نما 4 کاناله ، اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز ، TDS-8204 ، MSO-7062TD ، اسیلوسکوپ با ماژول لاجیک آنالایزر، MSO-7102TD ، اسیلوسکوپ لاجیک دار، 8202T - MSO ، HDS-1021M ، HDS-2062M-N ، کارت اسیلوسکوپ ، VDS-1022 I ، VDS-1022 ، فانکشن ژنراتور، AG-1012 ، AG-1022 ، سوئیپ فانکشن ژنراتور، AG-1022 F ، سوئیپ فانکشن ژنراتور50 مگاهرتز ، AG-2052 F ، سیگنال ژنراتور ، AG-4151 ، مولتیمتر دیجیتال دستی، D35 ، مولتیمتر دیجیتال True RMS ، مدل D35T ، مولتیمتر دیتالاگر دستی True RMS ، مدل B35T+ ، مدل ODP-3032 ، مدلODP-3051 ، ODP-3031 ، سری SDS ، سری TDS ، سری MSO ، سری HDS ، سری VDS ، سری AG ، سری ODP ، سری D35 ، شرکت صائن ، نمایندگی کمپانی OWON ، OWON ، نمایندگی انحصاری OWON ،

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ چهارشنبه 23 فروردین 1396.
 • تعداد بازدید : 58524 بار
 • کد آگهی : 724019

آگهی های مرتبط

 • قفل رمزدیجیتال برای منزل -مغازه-اتومبیل

  قفل رمزدیجیتال برای منزل -مغازه-اتومبیل

  این قفل الکترونیک دارای کیبورد عددی بوده ویک رمز 6 رقمی را میتوانید در حافظه آن ذخیره نمایید.در صورت ...

  • 1396/02/03 | تهران | شهاب صنعت | 09197710047
 • سرو موتور و اينورتر

  سرو موتور و اينورتر

  فروشنده تجهيزات اتوماسيون صنعتي جهت صنايع آب،ماشين سازي،بسته بندي و ... نماينده رسمي فروش اينورتر ه ...

  • 1396/01/28 | تهران | فريد نوري | 09121371077
 • موتور ژنراتور

  موتور ژنراتور

  از 5 کاوا تا 1200 کاوا موتور ژنراتور های: کومنز پرکینز لوول ولوو بنز ولوو پنتا داف دوییتس د ...

  • 1396/02/07 | تهران | نادری گروپ | 55257495
 • ژنراتور - ديزل ژنراتور - ولوو - پرکينز - کومنز

  ژنراتور - ديزل ژنراتور - ولوو - پرکينز - کومنز

  فروش انواع ژنراتورها از 5 کاوا الي 2500 کاوا فروش انواع موتور ژنراتور ولوو، پرکينز، کومنز و .... ت ...

  • 1396/02/07 | تهران | نادری گروپ | 55257495
 • 	فلومتر

  فلومتر

  3- فلومتر FLOW METER Endress+Hauser Deltabar S PMD75 Differential،Transmitter S-CLASS Order cod ...

  • 1396/01/31 | تهران | حسین بستانی | 02128423558


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.