توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

فروش محصولات شرکت FEIG ELECTRONIC آلمان

فروش محصولات شرکت FEIG ELECTRONIC آلمان

جزئیات آگهی

در زیر لیستی از محصولات شرکت

FEIG ELECTRONIC

آمده است . برای خرید یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

این لیست شامل انواع آنتن و قرائت گر (ریدر) و ماژول های ریدر و نیز وسایل و ابزار های
جانبی می باشد .

ID ISC.M02-B Reader Module

Serial interface: V24-TTL

ID ISC.M02.M8-B HF Reader Module

incl. 8 times multiplexer

Dimensions (w x h x d): 80 x 14 x 50 mm

ID ISC.ANT100/100-A Antenna

for ID ISC.M02

ID ISC.ANT100/100-B Antenna

for ID ISC.M02-Higher Antenna-Q-Fakbisr Q=18

ID ISC.ANT100/100-U.FL-A HF Antenna

for e.g. ID ISC.M02.M8 and ID CPR44.0x (no Cable included - optional ID ISC.ANT.C05-A)

ID ISC.ANT40/30-A Antenna

for ID ISC.M02

ID ISC.ANT40/30-U.FL-A HF Antenna

for e.g. ID ISC.M02.M8 and ID CPR44.0x (no Cable included - optional ID ISC.ANT.C05-A)

ID SAM.M02--A Security Access Module

for ID ISC.M02-B

ID CO.RS232/485 Converter for RS232 inbis 485

ID CO.RS232/TTL-A Converter from TTL-Pegel inbis RS232

ID CO.RS232/LVTTL-A Converter LVTTL inbis RS232

ID ISC.LR2500-A HF LR Reader

ID ISC.LRM2500-A HF LR Reader Unit

ID ISC.LRM2500-B HF LR Reader Unit

ID ISC.LR1002-E HF LR Reader

ID ISC.LRM1002-E HF LR Reader Unit

ID ISC.ANT.PS-B Power Splitter

ID ISC.ANT.PSM-B .Power Splitter Module

ID ISC.ANT.BC-A HF Board Antenna Cable 1.5m

RG174 Coax Cable for 50 Ohm Antennae (e.g. ID ISC.ANT100/100، ID ISC.ANT40/30)

Connection Plug SMA - male for Reader/Cable and two port socket connecbisr for cable/antenna، Length: ca. 1.5 m

ID ISC.ANT.SC-A Short Connection Cable

RG58 coax cable for OBID i-scan HF، Length: 0.2m

ID ISC.ANT.EC HF Extension Cable 7.2m

Extension coax-cable for Long Range Antennas.

ID ISC.ANT.C-A HF Antenna Cable 3.6m،

Coax-cable for Long Range Antennas.

ID ISC.ANT.C-B HF Antenna Cable 1.35m

ID ISC.ANT.C05-A HF/UHF Antenna Cable U.FL

ID ISC.ANT.C02-U.FL/SMA Adapter Cable

ID ISC.MAT-B Manual Antenna Tuning Board

ID ISC.MAT.S-A Manual Antenna Tuning with Switch

ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Board

ID ISC.ANT.MUX HF Multiplexer

8 times

ID ISC.ANT.MUX.M8 HF Multiplexer Module HF

8 times

ID ISC.ANT.MUX.M4 HF Multiplexer Module

4 times

ID CAB.USB-A Cable for Interface USB

ID CAB.RS-A Cable for RS232/485 and Power Supply

ID NET.12V-B-EU Power Supply12V (European Outlet)

for ID ISC.MR/MRM102، ID ISC.PR/PRM101-A

ID NET.12V-B-GB Power Supply Unit 12V

for ID ISC.MR/MRM102/SPAD102، ID ISC.PR/PRM101-A

ID NET.12V-B-US Power Supply Unit 12V

for ID ISC.MR/MRM102/SPAD102، ID ISC.PR/PRM101-A

ID NET.5V Power Supply 5V (European Outlet)

for ID ISC.PRH101-A

ID NET.24V-B Power Supply Unit 24V

for ID ISC.MR200، ID ISC.LR/LRM2500/1002

ID CAB.NET.24V-B-EU Cable with European Plug

ID ISC.MS.MR/PR-A Mounting Set

for ID ISC.PR101/MR102

ID CHA.NiMH-A Battery Charger

for ID ISC.PRH102-B، ID ISC.PRHD102-B

ID NET.PoEI13W-A Power over Ethernet Injecbisr 13W

for e.g. ID ISC.MR/MRU102-PoE، etc.

ID ISC.ANT340/240 Pad Antenna

ID ISC.ANT340/240-B Pad Antenna Module

ID ISC.ANTS370/270-A HF Shielded Pad Antenna

ID ISC.ANTH200/200-A Handheld Antenna

50 Ohm Antenna with angled handle، approx. 3.6 m cable

ID ISC.ANTH200/200-B Handheld Antenna

50 Ohm Antenna with straight handle and approx. 3.6 m cable

ID ISC.ANT310/310-A HF Antenna

ID ISC.ANT800/600-DA Base Antenna

incl. ID ISC.DAT-A

ID ISC.ANT.CLG-DT Clear Gate Drilling Template

Set of two pieces Metal Drilling Template/Mounting Aid for Clear Gates (e.g. ID ISC.ANT1700/740، ID ISC.ANT1300/680)

ID ISC.ANT.CRG-DT Crystal Gate Drilling Template

Set of two pieces Metal Drilling Template/Mounting Aid for Crystal Gate (e.g. ID ISC.ANT1690/600)

ID ISC.ANT1300/680-A Clear Gate (Base)

incl. 1 x Long Range Reader، 1 x Power Splitter

1 x Manual Tuning Board، Sounder and Alarm Light

ID ISC.ANT1300/680-B Clear Gate

incl. 1 x Manual Tuning Board

ID ISC.ANT1300/680-BL Clear Gate (Light)

1 x Manual Tuning Board and Alarm Light

ID ISC.ANT.GAK Gate Alarm Kit

acoustic alarm for antenna ID ISC.ANT1300/680

ID ISC.ANT1300/680-GPC External Gate People Counter

external people counter for ID ISC.ANT1300/680

ID ISC.ANT1300/680-SIG Light Signal

ID ISC.ANT1690/600-A Crystal Gate (Base)

incl. 1 x LR Reader، 1 x Mux (4 times)، 1 x PSU (no cable)

1 x Dynamic Tuning Board، Alarm Light، Acoustic Alarm

ID ISC.ANT1690/600-B Crystal Gate

1 x Dynamic Tuning Board، Alarm Light

ID ISC.ANT1690/600-GPC Gate People Counter

internal people counter for ID ISC.ANT1690/600

ID ISC.ANT.GPC-E Extension Radar Detecbisr

for ID ISC.ANT1700/760، ID ISC.ANT1690/600

ID ISC.ANT1700/740-A Clear Gate (Base)

incl. 1 x LR Reader، 1 x Mux (4 times)، 1 x PSU (no cable)

1 x Dynamic Tuning Board، Alarm Light، Acoustic Alarm

ID ISC.ANT1700/740-B Clear Gate

1 x Dynamic Tuning Board، Alarm Light

ID ISC.ANT1700/740-GPC Gate People Counter

internal people counter for ID ISC.ANT1700/740

ID ISC.ANT.GPC-E Extension Radar Detecbisr

for ID ISC.ANT1700/760، ID ISC.ANT1690/600

ID ISC.ANT1700/740-AGP Acrylic Glass Plates

Two Acrylic Glass Plates for Antenna ID ISC.ANT1700/740، upper and bisp panel

ID ISC.ANT1700/740-SLA Clear Gate+

incl. 1 x LR Reader، 1 x Mux (4 times)، 1 x PSU (no cable)

2 x Dynamic Tuning Board، Alarm Light، Acoustic Alarm

ID ISC.ANT1700/740-SLB Clear Gate+

2 x Dynamic Tuning Board، Alarm Light

ID ISC.ANT1700/740-GPC Gate People Counter

internal people counter for ID ISC.ANT1700/740

ID ISC.ANT.GPC-E Extension Radar Detecbisr

for IS ISC.ANT1700/760، ID ISC.ANT1690/600

ID ISC.ANT1700/740-AGP Acrylic Glass Plates

Two Acrylic Glass Plates for Antenna ID ISC.ANT1700/740، upper and bisp panel

ID ISC.PRH101-A HF Hand-held Reader

with 2.5 m cable connection for RS232 and external power supply unit (5V PSU not included).

ID ISC.PRH101-USB HF Hand-Held Reader

with 2.5 m cable connection power supply via USB

ID ISC.PRH102-B HF Handheld Reader (Bluebisoth)

via battery/ accumulabisr (not included)

ID ISC.MR102-A HF Mid Range Reader (RS232)

ID ISC.MRM102-A HF Mid Range Reader Module (RS232)

ID ISC.MR102-B HF Mid Range Reader (RS485)

ID ISC.MR102-USB HF Mid Range Reader

ID ISC.MRM102-USB HF Mid Range Reader Module

ID ISC.MR102-PoE HF Mid Range Reader

Interface: PoE (Power over Ethernet or external PSU)

ID ISC.SPAD102-USB HF Shielded Pad Reader

Interface: USB

ID ISC.SPAD102-E HF Shielded Pad Reader

Interface: LAN (power over external PSU)

ID ISC.PR101-USB Proximity Reader

Interface: USB

ID ISC.LRU3500-EU Fixed UHF LR Reader

four antenna outputs

ID ISC.LRU3000-EU Fixed UHF LR Reader

four antenna outputs

ID ISC.LRU1002-EU Fixed UHF LR Reader

four antenna outputs

ID ISC.LR.CSC-IP64 Connector Sealing Cap

Protection Cap for ID ISC.LRU3x00، LRU1002

ID ISC.LRU3x00-MS Mounting Rail Set

ID ISC.MRU102-PoE-LED UHF Reader (LAN)

one integrated antenna

ID ISC.MRU102-PoE UHF Reader (LAN)

one external and one integrated antenna

ID ISC.MRU102-USB UHF Reader

one external and one integrated antenna

ID ISC.MRMU102-A UHF Reader Module (RS232، USB)

three external antennae

ID ISC.PRHD102-B-EU HF/UHF Handheld Reader

(Bluetooth Interface، no accus included)

ID ISC.PRHD102-USB-EU HF/UHF Handheld Reader

ID ISC.MU02.02-AD UHF Reader Module (RS232، Data Clock)

Reader module with two antenna outputs

ID ISC.MU02.02-CU UHF Reader Module (RS232-LVTTL/USB)

Reader module with two antenna outputs

ID CAB.USB-B Cable for Interface USB/JST PH

Interface cable for ID ISC.MU02.02-CU

ID CO.RS232/LVTTL-A Converter LVTTL inbis RS232

for ID ISC.MU02.02-AD

ID CAB.RS-A Cable for RS232/485 and Power Supply

Interface cable for ID ISC.MU02.02-AD

ID CAB.A-A Cable for adaption، Length 10cm

for ID ISC.MU02.02-AD

ID ISC.ANT.U75/50-EU Antenna UHF

for ID ISC.MU02

ID ISC.ANT.U270/270-EU Antenna UHF

ID ISC.ANT.U170/170-EU Antenna UHF

ID ISC.ANT.U600/270-EU Antenna UHF

ID ISC.ANT.U270/270-MS Mounting Set Antenna UHF

ID ISC.ANT.U170/170-MS Mounting Set Antenna UHF

ID ISC.ANT.U600/270-MS Mounting Set Antenna UHF

ID ISC.ANT.C02-U.FL/SMA Adapter Cable

Adapter Cable from U.FL inbis SMA (male)

ID ISC.ANT.C05-A UHF Antenna Cable

cable with U.FL plugs at both ends (female/female) for ID ISC.ANT.U75/50

ID ISC.ANT.C2-A UHF Antenna Cable

H155، 2m length

ID ISC.ANT.C6-A UHF Antenna Cable

H155، 6m length

ID ISC.ANT.UMUX UHF Multiplexer

8 connections for 50 Ohm UHF antennas

ID CHA.NiMH-A Battery Charger

for ID ISC.PRHD102-B

ID CAB.USB-A Cable for Interface USB

for ID ISC.MRU102-USB

ID CAB.RS-A Cable for RS232/485 and Power Supply

for ID ISC.MRMU102-A

ID NET.5V Power Supply 5V (European Outlet)

for ID ISC.MU02.02-AD

ID NET.12V-B-EU Power Supply12V (European Outlet)

for ID ISC.MRU/MRMU102

ID NET.12V-B-GB Power Supply Unit 12V

for ID ISC.MRU/MRMU102

ID NET.12V-B-US Power Supply Unit 12V

for ID ISC.MRU/MRMU102

ID NET.24V-B Power Supply Unit 24V

for ID ISC.LRU3x00، ID ISC.LRU1002

ID CAB.NET.24V-B-EU Cable with European Plug

ID CAB.NET.24V-B-GB Cable with GB/UK Plug

ID CAB.NET.24V-B-US Cable with US Plug

ID NET.PoEI13W-A Power over Ethernet Injecbisr 13W

for e.g. ID ISC.MR/MRU102-PoE، etc.

ID ISC.MS.MR/PR-A Mounting Set

for ID ISC.MRU102

ID CHA.NiMH-A Battery Charger

for ID ISC.PRH102-B، ID ISC.PRHD102-B

MWD BP-C motion detecbisr radar

MWD RC-A Remote Control for MWD BP


نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ یکشنبه 08 مرداد 1396.
 • تعداد بازدید : 14737 بار
 • کد آگهی : 733858

آگهی های مرتبط

مطالب کامپیوتر

 • اینترنت هوشمند مشهد

  اینترنت هوشمند مشهد

   با استفاده از خدمات اینترنت هوشمند هفتاد ده شما مي‌توانيد در هر زمان از شبانه‌روز و بدون نياز به شناسه‌ كاربری (User Name) و كلمه عبور (Password)  و با بهترین سرعت و کیفیت ممکن به اينترنت وصل شويد. از اين رو با دسترسي به اين سرويس ديگر نگران پايان يافتن زمان اشتراك يا اعتبار كارت اينترنت خود در روزهاي تعطيل يا ساعات غير اداري نخواهيد بود. هزينه استفاده اينترنت از طريق خدمات شبكه هوشمند هفتاد ده  به از ...

 • دانلود Shutdown Timer 3.3.4 نرم افزار خاموش کردن سیستم بصورت خودکار

  دانلود Shutdown Timer 3.3.4 نرم افزار خاموش کردن سیستم بصورت خودکار

  Shutdown Timer نرم افزاری سبک و کاربردی در زمینه خاموش کردن سیستم در زمان های خاص و مشخص شده می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار که سایت میهن دانلود برای شما آماده کرده است قادر خواهید بود تا در زمان های خاص ( زمان هایی را که خودتان تعیین کرده اید )  سیستم را ریست , خاموش , Log Off , Hibernate و غیره کنید. همچنین این نرم افزار دارای بخشی می باشد که شما می توانید سیستم را بر اساس پردازنده و میزان استفاده رم ...

 • دانلود 8StartButton v1.1.4 - نرم افزار اضافه کردن منوی استارت به ویندوز 8

  دانلود 8StartButton v1.1.4 - نرم افزار اضافه کردن منوی استارت به ویندوز 8

  8StartButton نرم افزاری جهت افزودن منوی استارت به ویندوز 8 می باشد. اگر شما هم مانند بسیار از افراد از ویندوز 8 استفاده می نمایید یقینا به اینکه نکته پی برده اید که ویندوز 8 بسیاری از میانبر ها و منو های ویندوز 7 را دارا نمی باشد و یکی از این منوها که در ویندوز 8 موجود نمی باشد منوی استارت می باشد که شامل نرم افزار های نصب شده و ابزار های سیستمی می باشد که دسترسی به تمام نقاط ویندوز را آسان م ...

 • دانلود Inpaint v5.0 - نرم افزار ترمیم، بازسازی و حذف اجسام اضافی از تصاویر

  دانلود Inpaint v5.0 - نرم افزار ترمیم، بازسازی و حذف اجسام اضافی از تصاویر

  Inpaint نرم افزاری جذاب و قدرتمند در زمینه حذف اضافات تصاویر می باشد. بی شک برای شما نیز پیش آمده که قصد حذف بک گراند یا قسمتی از یک تصویر را داشته باشید و مهمترین ویژگی برای شما عدم تشخیص حذفیات تصویر بعد از ویرایش می باشد، ما به شما نرم افزار Inpaint را پیشنهاد می دهیم زیرا به شما اجازه حذف هر نقطه از تصویر را به صورت کاملا حرفه ای می دهد. این نرم افزار بسیار قدرتمند علاوه بر قابلیت حذف جزئیات تصاویر به شما ...

 • دانلود TeraCopy Pro v2.30 - نرم افزار افزایش سرعت کپی فایل ها در ویندوز

  دانلود TeraCopy Pro v2.30 - نرم افزار افزایش سرعت کپی فایل ها در ویندوز

  TeraCopy Pro نرم افزاری قدرتمند و در عین حال ساده جهت انتقال فایل های موجود در رایانه می باشد. اگر شما از سرعت انتقال اطلاعات (Copy یا Cut) ناراضی هستید ما به شما نرم افزار TeraCopy Pro را پیشنهاد می کنیم. شما توسط این نرم افزار می توانید به سادگی هر چه تمام تر اقدام به انتقال اطلاعات نمایید و در زمان انتقال اطلاعات می توانید اقدام به Puse دادن نمایید و سپس در زمان مناسب انتقال را از همان لحظه ادامه دهید. یک ...

 • دانلود Perfect Optimizer v5.2 - نرم افزار افزایش سرعت و بهینه سازی سیستم

  دانلود Perfect Optimizer v5.2 - نرم افزار افزایش سرعت و بهینه سازی سیستم

  بهینه سازی یک سیستم رایانه ای و متعلقاتش که بیشتر نرم افزاری می شود نقش بسیار مهمی را در عملکرد هرچه بهتر سیستم ایفا می کند، به شکلی که شاید قبل و بعد از بهینه سازی کاملا مشخص باشد و کارآیی سیستم به صورت محسوسی افزایش یابد. برای بهینه سازی قسمت های مختلف هم می توان از یک نرم افزار استفاده کرد که بتواند تمامی قسمت ها از جمله رجیستری و بقیه منابع سیستم را بهینه سازی کند و یا این که از ابزارهای مجزا برای این کار به ...

 • دانلود EnhanceMySe7en Pro v3.7.1 - نرم افزار افزایش سرعت و کارآیی ویندوز 7

  دانلود EnhanceMySe7en Pro v3.7.1 - نرم افزار افزایش سرعت و کارآیی ویندوز 7

  بدون شک امروزه افراد بسیاری ویندوز 7 (سون) را یکی از بهترین سیستم عامل های حال حاضر دانسته و از آن استفاده می نماید. این ویندوز که آخرین محصول شرکت مایکروسافت می باشد نسبت به ویندوز XP و Vista از امکانات و ویژگی های بسیار جذاب و مفیدی برخوردار بوده که سبب شده افراد بسیاری از این ویندوز استفاده نمایید که یکی از همین ویژگی های مهم و فوق العاده، سرعت بالا و عملکرد آن نسبت به دیگر سیستم عامل های موجود می باشد. حال شاید ب ...

 • دانلود Real Desktop v2.02 - نرم افزار ایجاد دسکتاپ های سه بعدی

  دانلود Real Desktop v2.02 - نرم افزار ایجاد دسکتاپ های سه بعدی

  شاید شما هم از جمله افرادی بوده که به ظاهر دسکتاپ و چیدمان آیکون های دسکتاپ و میزکار خود اهمیت زیادی داده و همواره سعی می کنید تا علی رقم داشتن دسکتاپی منظم و مرتب ظاهری زیبا و جذاب نیر برای آن فراهم نمایید و برای این منظور همواره به دنبال نرم افزاهای زیباساز و تم های مختلفی بوده اید تا بتوانید به این هدفتان دست یافته و دسکتاپی بی نظیر و متفاوت ایجاد نمایید ولی شاید تا به حال نتوانسته اید چیزی که نظرتان را جلب سازد ر ...

 • تهیه عکس و فیلم از محیط‌ بازی‌ها,iGame Capture Pro 1.0.4.3

  تهیه عکس و فیلم از محیط‌ بازی‌ها,iGame Capture Pro 1.0.4.3

  به کمک این نرم افزار iGame Capture Pro به راحتی می توانید از محیط بازی های خود فیلم و عکس تهیه کنید. همچنین این نرم افزار قادر است بسیاری از اطلاعات سیستم مانند استفاده از پردازنده، استفاده از حافظه، درجه حرارت CPU، سرعت فن و ... را در حین اجرای بازی ها،  به شما نشان دهد. iGame Capture  ویدئوهای گرفته شده از بازی ها را در فرمت های MP4,AVI,MPG یا FLV ذخیره می کند و شما می توانید به راحتی آن ها را با دوستان خ ...

 • بروز رسانی آسان درایور ها با نرم افزار DriverEasy Professional 4.5.0.25972

  بروز رسانی آسان درایور ها با نرم افزار DriverEasy Professional 4.5.0.25972

  DriverEasy Professional 4.5.0.25972 نرم افزاری حرفه ای جهت جستجو و بروز رسانی درایور های سیستم شما می باشد. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد تا به اسانی درایور های قدیمی و حذف شده و یا از کار افتاده خود را بروز رسانی نمائید. تنها با چند کلیک ساده میتوانید جدید ترین درایور ها را دریافت نمائید. این نرم افزار با شناسائی درایور های موجود بر روی سیستم شما و تشخیص نسخه موجود به جستجو پرداخته و جدید ترین نسخه ها را برای د ...بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.