توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

187 63 سیستم کتابخانه ساده 3 + داکیومنت c#-csharp Administrator 1

 	187 63 	سیستم کتابخانه ساده 3 + داکیومنت c#-csharp 	Administrator 	1

جزئیات آگهی

Administrator 212
142 سایت مدیریت کتابخانه آنلاین Administrator 171
143 برنامه املاک
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]m
azsoftir.com
Administrator 183
144 مدیریت رستوران و کافی شاپ Administrator 181
145 پروژه برنامه آزمونگیر Administrator 153
146 برنامه فروشگاه ابزار آلات + داکیومنت Administrator 166
147 برنامه مدیریت هتل Administrator 177
148 انجام محاسبات مختلف آماری Administrator 192
149 برنامه مدیریت تاکسی تلفنی Administrator 188
150 برنامه مدیریت سلف سرویس Administrator 202
151 برنامه مدیریت فروشگاه موبایل Administrator 152
152 استفاده از دوربین وب کم
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
Administrator 175
153 پروژه دفتر تلفن Administrator 195
154 پروژه مدیریت ویدئو کلوپ Administrator 182
155 پروژه با #C سورس برنامه ارسال ایمیل پروژه ارسال ایمیل زبان: #C برنامه ای چهت ارسال ایمیل نوشته شده با زبان سی شارپ. این برنامه قابلیت ارسال فایل را به همراه ایمیل دارد. قیمت : ۱۵٫۰۰۰ پروژه های مرتبط پروژه مدیریت فروشگاه CD پروژه مدیریت کل Administrator 190
156 پروژه بازی پازل
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
Administrator 197
157 برنامه ادیتور Editor ، نوت پد NotePad Administrator 190
158 پروژه شطرنج دو نفره Administrator 186
159 پروژه مدیریت آموزشگاه زبان Administrator 172
160 سورس برنامه ارسال ایمیل
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com

سیستم کتابخانه 2 + داکیومنت azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com Administrator 212
122 سیستم مدیریت کتابخانه 1 (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنت Administrator 193
123 سیستم مدیریت کتابخانه 1 (بانک اکسز) Administrator 183
124 سیستم کاریابی Administrator 195
125 سیستم حسابداری بیمارستان Administrator 209
126 سیستم مدیریت حمل و نقل (باربری) Administrator 215
127 سیستم مدیریت فروشگاه لوازم خانگی Administrator 186
128 سیستم فروشگاه کتاب 1 Administrator 184
129 سیستم فروشگاه ساده + داکیومنت Administrator 173
130 سیستم مدیریت سفارشات
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
Administrator 162
131 سیستم مدیریت فروش (بانک اس کیو ال سرور) Administrator 157
132 سیستم فست فود 1 Administrator 186
133 سیستم تاکسی سرویس (بانک اس کیو ال سرور) Administrator 186
134 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد (بانک اس کیو ال سرور) Administrator 209
135 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد (بانک اس کیو ال سرور) Administrator 165
136 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد (بانک اکسز) Administrator 163
137 سیستم درمانگاه
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
Administrator 214
138 سیستم کلوپ بانک اکسز Administrator 190
139 سایت مسابقه با سوالات ۴ گزینه ای Administrator 171
140
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]


azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comسیستم اداره امور فارغ التحصیلان -csharp-c# Administrator 167
82 سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویان c#-csharp Administrator 175
83 سیستم انتشاراتی کتاب -c#-csharp Administrator 172
84 سیستم ثبت اختراعات -c#-csharp Administrator 182
85 سیستم دیکشنری 2 ، Dictionary c#-csharp Administrator 181
86 سیستم دیکشنری 1 ، Dictionary c#-csharp Administrator 191
87 سیستم مدیریت داروخانه + داکیومنت c#-csharp Administrator 187
88 سیستم ساده ثبت دانشجوئی c#-csharp Administrator 183
89 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد 2 (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنت c#-csharp Administrator 172
90 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد 2 (بانک اکسز) + داکیومنت c#-csharp Administrator 203
91 سیستم ثبت نام دانشجویی (بانک اکسز) c#-csharp Administrator 168
92 سیستم مدیریت ثبت نام دانشجویی (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنت csharp-c#azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com Administrator 167
93 سیستم صدور و چاپ دفترچه بیمه c#-csharp Administrator 165
94 سیستم دبیرخانه - اندیکاتور 2 (بانک اس کیو ال سرور) c#-csharp Administrator 175
95 سیستم دبیرخانه - اندیکاتور 2 (بانک اکسز) c#csharp Administrator 177
96 سیستم دبیرخانه - اندیکاتور 1 (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنت azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comc#-csharp Administrator 167
97 سیستم دبیرخانه - اندیکاتور 1 (بانک اکسز) c#-csharp Administrator 175
98 سیستم کنترل پروژه + داکیومنت c#-csharp Administrator 181
99 سیستم مدیریت بیمارستان و پذیرش بیمار + داکیومنت c#-csharp Administrator 177
100 سیستم مدیریت بیمارستان و پذیرش بیمار + داکیومنت
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com سیستم ارزیابی دبیرستان c#-csharp Administrator 183
62 سامانه خدمات پس از فروش
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
az[email protected]
azsoftir.comc#-csharp Administrator 187
63 سیستم کتابخانه ساده 3 + داکیومنت c#-csharp Administrator 181
64 سیستم کتابخانه ساده 2 c#-csharp Administrator 190
65 سیستم کتابخانه 4 (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنتc#-csharp Administrator 194
66 سیستم کتابخانه 4 (بانک اکسز) + داکیومنتc#-csharp Administrator 192
67 سیستم جامع کتابخانه (بانک اس کیو ال سرور)c#-csharp Administrator 195
68 سیستم جامع کتابخانه (بانک اکسز) + داکیومنتc#-csharp Administrator 181
69 سیستم کتابخانه ساده 1 c#-csharp Administrator 189
70 سیستم کتابخانه 3
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comc#-csharp Administrator 200
71 سیستم مدیریت پرسنل - کارمندان + داکیومنتc#-csharp c#-csharp Administrator 202
72 سیستم مدیریت اتاقهای هتل + داکیومنت c#-csharp Administrator 209
73 سیستم رزرواسیون هتل + داکیومنت c#-csharp Administrator 192
74 سیستم پذیرش هتل + داکیومنت c#-csharp2 Administrator 209
75 سیستم جامع هتل + داکیومنت
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comc#-csharp1 Administrator 200
76 سیستم حقوق دستمزد (بانک اس کیو ال سرور) c#-csharp Administrator 202
77 سیستم حسابداری + داکیومنت c#-csharp Administrator 171
78 سیستم فروشگاه اسباب بازی + داکیومنتc#-csharp Administrator 185
79 سیستم ثبت فروش
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comc#-csharp Administrator 192
80 سیستم اداره امور فارغ التحصیلان


1 azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدفترچه تلفن ساده 1 (بانک اس کیو ال) + داکیومنتc#-csharp Administrator 189
42 دفترچه تلفن ساده 1 (بانک اکسز) --c#-csharp Administrator 200
43 دفترچه تلفن 2 (بانک اس کیو ال سرور) c#-csharp Administrator 194
44 سیستم دفترچه تلفن 2 + داکیومنت c#-csharp Administrator 187
45 سیستم ساده تاکسی سرویس c#-csharp Administrator 179
46 سیستم مدیریت تاکسی سرویس + داکیومنت c#-csharp Administrator 174
47 سیستم مدیریت پروژه های ساختمانیc#-csharp Administrator 173
48 سیستم مکانیزه مدیریت شرکت باربری c#-csharp Administrator 195
49 سیستم فروشگاه صمعکc#-csharp Administrator 203
50 سیستم رزرو بلیط قطار azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comc#-csharp Administrator 220
51 سیستم رزرو بلیط سینما + داکیومنتc#-csharp Administrator 197
52 سیستم رستوران - فست فود 2 c#-csharp Administrator 209
53 سیستم رستوران - فست فود 1 c#-csharp Administrator 271
54 سیستم جامع رستوران - فست فود c#-csharp Administrator 196
55 سیستم یادآوری کارها Reminder + داکیومنتc#-csharp Administrator 207
56 سیستم مدیریت ایده ها azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.comc#-csharp Administrator 200
57 سیستم حسابداری پذیرش بیمار c#-csharp Administrator 198
58 سیستم نمایشگاه ماشین + داکیومنت c#-csharp Administrator 202
59 سامانه ارسال پیام به کاربران (شبیه سازی یاهو میل)c#-csharp Administrator 183
60 سیستم مهد کودکazsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
09367292276
09367292276
[email protected]

نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷.
  • تعداد بازدید : 6460 بار
  • کد آگهی : 749914

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.