توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
 • سفارش آگهی در نیازمندی های خراسان
 • نرم افزار سفارش آگهی در روزنامه خراسان

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

جزئیات آگهی

نجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام پروژه کنترل مود لغزشی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی فازی

انجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2

انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیک

انجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیره

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیره

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقی

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطا

انجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانه

انجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القایی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی uav

انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDC

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القایی

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاوم

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسور

انجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر
=
ام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام پروژه کنترل مود لغزشی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی فازی

انجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2

انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیک

انجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیره

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیره

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقی

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطا

انجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکی

انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانه

انجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القایی


azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
انجام پروژه کنترل مود لغزشی uav

انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDC

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القایی

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاوم

انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسور

انجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر
=
کنترل
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی برق کنترل

انجام پروژه کنترل فازی

انجام پروژه کنترل فازی بهینه

انجام پروژه شناسایی سیستم با استفاده از سیستم های فازی

انجام پروژه کنترل فازی مقاوم

انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی

انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی پایدار

انجام پروژه کنترل فازی مود لغزشی

انجام پروژه کنترل فازی ربات

انجام پروژه کنترل فازی چند متغیره

انجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

انجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات PSO

انجام پروژه رویتگر های فازی

انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر

انجام پروژه کنترل فازی موبایل ربات
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
انجام پروژه کنترل فازی سیستم ترمز ضد قفل

انجام پروژه کنترل فازی سیستم تعلیق روغنی و مغناطیسی

انجام پروژه کنترل فازی هواپیمای بدون سرنشین
=
ن نامه کنترل بهینه مود لغزشی مرتبه بالا برای سیستم ترمز ضد قفل

ایمنی خودروها امروزه از مهمترین مسائل مطرح در صنایع خودرو سازی است. طبق آمار سال 89 در اثر سوانح جاده ای حدود 22 هزار نفر کشته و 270 هزار نفر مصدوم شده اند، آمار تصادفات و سوانح جاده ای در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است . از جمله راهکار های کاهش تصادفات ایمن تر کردن خودرو ها می باشد.یکی از مهمترین سیستم هایی که در تامین ایمنی خودرو نقش اساسی دارد سیستم ترمز می باشد. عیب عمده ترمز های معمولی این است که راننده نمی تواند مقدار گشتاور ترمز اعمال شده بر چرخ ها را دقیقن کنترل نماید و چنانچه اطلاع دقیقی از شرایط جاده نداشته باشد، فشرده شدن بیش از حد پدال ترمز، باعث قفل شدن چرخ ها خواهد شد. نیروی اصطکاک در چرخ های کاملن قفل شده، کم می شود و همچنین در این حالت فرمان پذیری خودرو به طور کامل از دست رفته و در نتیجه خودرو پایداری جانبی خود را از دست می دهد.
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
در این پژوهش قصد داریم بعد از مدل سازی سیستم ترمز ضد قفل ،ابتدا با استفاده از روش کنترل مود لغزشی سیستم کنترلی برای ترمز ضد قفل طراحی کرده و سپس برای غلبه بر پدیده چترینگ از کنترل مود لغزشی مرتبه بالا استفاده می کنیم و همچنین با بهینه سازی زمان رسیدن به سطح لغزش در کنترل مود لغزشی مرتبه بالا ، عملکرد آن را بهبود دهیم. در نهایت پاسخ حاصل از این سیستم ها را در شرایط مختلف و در حضور عدم قطعیت ها بررسی و تحلیل می کنیم.
=

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل مباحث زیست محیطی وکمبود سوخت‌های فسیلی به سرعت درحال توسعه هستند. طراحی کنترل‌کننده برای سیستم توربین بادی سرعت متغیر. یکی از مهمترین چالش‌های مهندسی امروز است. سیستم تبدیل انرژی باد، شامل اجزای پیچیدة آیرودینامیکی و الکتریکی به همراه عملکرد غیرقابل پیش‌بینی سرعت باد می‌باشد که همین امر طراحی کنترل‌کننده را مشکل می‌سازد. در میان منابع تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده از انرژی باد، سریع‌ترین رشد را دارد. در پایان سال 2006 ظرفیت تولید برق ایالات متحده با استفاده از انرژی باد بالغ بر 11630 مگاوات بوده است که نیاز انرژی، حدود 2.9 میلیون خانه آمریکایی را برآورده می‌کرد. ظرفیت تولید برق توسط نیروی باد، در اروپا و آمریکا در هر سال 30%-20% افزایش می‌یابد، چشم انداز استفاده از انرژی باد برای تولید الکتریسیته، در اروپا و آمریکا، تولید 20% برق توسط انرژی باد است. در دو دهه اخیر توربین‌های بادی با توان 20 کیلووات تا 2 مگاوات توسعه داده شده‌اند و در حال حاضر توربین‌های با ابعاد بزرگتر در حال طراحی می‌باشد.
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

در این پایان‌نامه قصد داریم با استفاده از کنترل‌کننده مقاوم مود لغزشی تطبیقی، حداکثر بازده از ژنراتور را بدست بیاوریم. با توجه به محدودیت‌های پیاده سازی سنسور در این سیستم، برای بدست آوردن سرعت و موقعیت ژنراتور از رویتگر مودلغزشی استفاده می‌کنیم و رویتگری برای تخمین این متغیرهای سیستم طراحی می‌شود، با اینکار نیاز به سنسور برای این سیستم رفع شده، همچنین برای یافتن بیشترین توان قابل دریافت از توربین بادی، از یک شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد استفاده می‌کنیم، این شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد آموزش دیده شده، و در حین کنترل ژنراتور، با استفاده از اندازه‌گیری‌های موجود از سیستم، یک تخمین از سرعت باد ایجاد می‌کند، سپس با استفاده از تخمین‌های رویتگر، یک کنترل‌کننده مودلغزشی مقاوم برای بدست آوردن حداکثر بازده از ژنراتور طراحی می‌کنیم. در نهایت با استفاده از شبیه سازی، عملکرد روش‌های پیشنهادی را بررسی و به تحلیل نتایج می‌پردازیم. برای مقایسه نتایج بدست آمده از نتایج مرجع استفاده می‌کنیم.

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ پنج شنبه 27 آبان 1395.
 • تعداد بازدید : 4306 بار
 • کد آگهی : 780626

آگهی های مرتبط

 • نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه

  نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه

  شركت مهندسي نرم افزار فراتحليل گران ورجاوند سال هاست كه در زمينه طراحي و توليد نرم افزارهاي سازماني ...

  • 1395/09/14 | تهران | فراتحليل گران ورجاوند | 02122653370
 • قفل گذاری اسناد دیجیتال تنها تخصص ماست

  قفل گذاری اسناد دیجیتال تنها تخصص ماست

  قفل گذاری اسناد دیجیتال تنها تخصص ماست قابلیت قفل گذاری : - نرم افزار (exe) استاندارد PE - نرم ا ...

  • 1395/09/13 | تهران | شرکت مهندسی یاقوت سبز ایرانیان | 66374212
 • حسابداری سالن زیبایی

  حسابداری سالن زیبایی

   

  • 1395/09/14 | خراسان رضوی | محمد حسین نادری | 09385182066
 • زرسان، سیستم جامع طلا و جواهر

  زرسان، سیستم جامع طلا و جواهر

  زرسان، نرم افزاری ساده و و کاربردی..منطبق بر قوانین مالی و مالیاتی کشور. ویژگی ها: دریافت مستقیم و ...

  • 1395/09/14 | تهران | پارس ارتباط گلستان | 01733559020
 • حسابداری سرمایه

  حسابداری سرمایه

  نسخه فروشگاهی حسابداری شامل : ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ...

  • 1395/08/20 | خراسان رضوی | خاتم توس | 09197661336

مطالب کامپیوتر

 • اینترنت هوشمند مشهد

  اینترنت هوشمند مشهد

   با استفاده از خدمات اینترنت هوشمند هفتاد ده شما مي‌توانيد در هر زمان از شبانه‌روز و بدون نياز به شناسه‌ كاربری (User Name) و كلمه عبور (Password)  و با بهترین سرعت و کیفیت ممکن به اينترنت وصل شويد. از اين رو با دسترسي به اين سرويس ديگر نگران پايان يافتن زمان اشتراك يا اعتبار كارت اينترنت خود در روزهاي تعطيل يا ساعات غير اداري نخواهيد بود. هزينه استفاده اينترنت از طريق خدمات شبكه هوشمند هفتاد ده  به از ...

 • دانلود Shutdown Timer 3.3.4 نرم افزار خاموش کردن سیستم بصورت خودکار

  دانلود Shutdown Timer 3.3.4 نرم افزار خاموش کردن سیستم بصورت خودکار

  Shutdown Timer نرم افزاری سبک و کاربردی در زمینه خاموش کردن سیستم در زمان های خاص و مشخص شده می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار که سایت میهن دانلود برای شما آماده کرده است قادر خواهید بود تا در زمان های خاص ( زمان هایی را که خودتان تعیین کرده اید )  سیستم را ریست , خاموش , Log Off , Hibernate و غیره کنید. همچنین این نرم افزار دارای بخشی می باشد که شما می توانید سیستم را بر اساس پردازنده و میزان استفاده رم ...

 • دانلود 8StartButton v1.1.4 - نرم افزار اضافه کردن منوی استارت به ویندوز 8

  دانلود 8StartButton v1.1.4 - نرم افزار اضافه کردن منوی استارت به ویندوز 8

  8StartButton نرم افزاری جهت افزودن منوی استارت به ویندوز 8 می باشد. اگر شما هم مانند بسیار از افراد از ویندوز 8 استفاده می نمایید یقینا به اینکه نکته پی برده اید که ویندوز 8 بسیاری از میانبر ها و منو های ویندوز 7 را دارا نمی باشد و یکی از این منوها که در ویندوز 8 موجود نمی باشد منوی استارت می باشد که شامل نرم افزار های نصب شده و ابزار های سیستمی می باشد که دسترسی به تمام نقاط ویندوز را آسان م ...

 • دانلود Inpaint v5.0 - نرم افزار ترمیم، بازسازی و حذف اجسام اضافی از تصاویر

  دانلود Inpaint v5.0 - نرم افزار ترمیم، بازسازی و حذف اجسام اضافی از تصاویر

  Inpaint نرم افزاری جذاب و قدرتمند در زمینه حذف اضافات تصاویر می باشد. بی شک برای شما نیز پیش آمده که قصد حذف بک گراند یا قسمتی از یک تصویر را داشته باشید و مهمترین ویژگی برای شما عدم تشخیص حذفیات تصویر بعد از ویرایش می باشد، ما به شما نرم افزار Inpaint را پیشنهاد می دهیم زیرا به شما اجازه حذف هر نقطه از تصویر را به صورت کاملا حرفه ای می دهد. این نرم افزار بسیار قدرتمند علاوه بر قابلیت حذف جزئیات تصاویر به شما ...

 • دانلود TeraCopy Pro v2.30 - نرم افزار افزایش سرعت کپی فایل ها در ویندوز

  دانلود TeraCopy Pro v2.30 - نرم افزار افزایش سرعت کپی فایل ها در ویندوز

  TeraCopy Pro نرم افزاری قدرتمند و در عین حال ساده جهت انتقال فایل های موجود در رایانه می باشد. اگر شما از سرعت انتقال اطلاعات (Copy یا Cut) ناراضی هستید ما به شما نرم افزار TeraCopy Pro را پیشنهاد می کنیم. شما توسط این نرم افزار می توانید به سادگی هر چه تمام تر اقدام به انتقال اطلاعات نمایید و در زمان انتقال اطلاعات می توانید اقدام به Puse دادن نمایید و سپس در زمان مناسب انتقال را از همان لحظه ادامه دهید. یک ...

 • دانلود Perfect Optimizer v5.2 - نرم افزار افزایش سرعت و بهینه سازی سیستم

  دانلود Perfect Optimizer v5.2 - نرم افزار افزایش سرعت و بهینه سازی سیستم

  بهینه سازی یک سیستم رایانه ای و متعلقاتش که بیشتر نرم افزاری می شود نقش بسیار مهمی را در عملکرد هرچه بهتر سیستم ایفا می کند، به شکلی که شاید قبل و بعد از بهینه سازی کاملا مشخص باشد و کارآیی سیستم به صورت محسوسی افزایش یابد. برای بهینه سازی قسمت های مختلف هم می توان از یک نرم افزار استفاده کرد که بتواند تمامی قسمت ها از جمله رجیستری و بقیه منابع سیستم را بهینه سازی کند و یا این که از ابزارهای مجزا برای این کار به ...

 • دانلود EnhanceMySe7en Pro v3.7.1 - نرم افزار افزایش سرعت و کارآیی ویندوز 7

  دانلود EnhanceMySe7en Pro v3.7.1 - نرم افزار افزایش سرعت و کارآیی ویندوز 7

  بدون شک امروزه افراد بسیاری ویندوز 7 (سون) را یکی از بهترین سیستم عامل های حال حاضر دانسته و از آن استفاده می نماید. این ویندوز که آخرین محصول شرکت مایکروسافت می باشد نسبت به ویندوز XP و Vista از امکانات و ویژگی های بسیار جذاب و مفیدی برخوردار بوده که سبب شده افراد بسیاری از این ویندوز استفاده نمایید که یکی از همین ویژگی های مهم و فوق العاده، سرعت بالا و عملکرد آن نسبت به دیگر سیستم عامل های موجود می باشد. حال شاید ب ...

 • دانلود Real Desktop v2.02 - نرم افزار ایجاد دسکتاپ های سه بعدی

  دانلود Real Desktop v2.02 - نرم افزار ایجاد دسکتاپ های سه بعدی

  شاید شما هم از جمله افرادی بوده که به ظاهر دسکتاپ و چیدمان آیکون های دسکتاپ و میزکار خود اهمیت زیادی داده و همواره سعی می کنید تا علی رقم داشتن دسکتاپی منظم و مرتب ظاهری زیبا و جذاب نیر برای آن فراهم نمایید و برای این منظور همواره به دنبال نرم افزاهای زیباساز و تم های مختلفی بوده اید تا بتوانید به این هدفتان دست یافته و دسکتاپی بی نظیر و متفاوت ایجاد نمایید ولی شاید تا به حال نتوانسته اید چیزی که نظرتان را جلب سازد ر ...

 • تهیه عکس و فیلم از محیط‌ بازی‌ها,iGame Capture Pro 1.0.4.3

  تهیه عکس و فیلم از محیط‌ بازی‌ها,iGame Capture Pro 1.0.4.3

  به کمک این نرم افزار iGame Capture Pro به راحتی می توانید از محیط بازی های خود فیلم و عکس تهیه کنید. همچنین این نرم افزار قادر است بسیاری از اطلاعات سیستم مانند استفاده از پردازنده، استفاده از حافظه، درجه حرارت CPU، سرعت فن و ... را در حین اجرای بازی ها،  به شما نشان دهد. iGame Capture  ویدئوهای گرفته شده از بازی ها را در فرمت های MP4,AVI,MPG یا FLV ذخیره می کند و شما می توانید به راحتی آن ها را با دوستان خ ...

 • بروز رسانی آسان درایور ها با نرم افزار DriverEasy Professional 4.5.0.25972

  بروز رسانی آسان درایور ها با نرم افزار DriverEasy Professional 4.5.0.25972

  DriverEasy Professional 4.5.0.25972 نرم افزاری حرفه ای جهت جستجو و بروز رسانی درایور های سیستم شما می باشد. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد تا به اسانی درایور های قدیمی و حذف شده و یا از کار افتاده خود را بروز رسانی نمائید. تنها با چند کلیک ساده میتوانید جدید ترین درایور ها را دریافت نمائید. این نرم افزار با شناسائی درایور های موجود بر روی سیستم شما و تشخیص نسخه موجود به جستجو پرداخته و جدید ترین نسخه ها را برای د ...بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.