توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
  • سفارش آگهی در نیازمندی های خراسان
  • نرم افزار سفارش آگهی در روزنامه خراسان

انجام پروژه متلب انجام پروژه matlab انجا

انجام پروژه متلب انجام پروژه matlab انجا

جزئیات آگهی

انجام پروژه متلب انجام پروژه matlab انجام پروژه مهندسی صنایع برق الکترونیک مکانیک عمران و ... مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب نرم افزار متلب سیمولینک Simulink و شبکه های عصبی و منطق فازی انجام پروژه برنامه نویسی با مطلب متلب MATLAB نرم افزار دانشجویی- کدنویسی آموزش تدریس مطلب MATLAB انجام پروژه متلب برق قدرت انجام پروژه متلب فازی انجام پروژه متلب مکانیک انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی انجام پروژه های برنامه نویسی matlab انجام پروژه های برنامه نویسی c# انجام پروژه های برنامه نویسی حرفه ای

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
تدریس خصوصی دوره های آموزشی کلاس های آموزشی

دانلود رایگان فیلم های آموزشی علمی
دانلود رایگان فایل های آموزشی علمی
دانلود رایگان کد های آماده matlab

رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت ، کامپیوتر ، ریاضی، مکانیک و ... کارشناس ارشد مهندسی صنایع با نازلترین قیمت و توافقی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته و پیوسته
بهینه سازی فراابتکاری
الگوریتم ژنتیک ، جستجوی ممنوعه ، شبیه سازی تبرید و .... ( GA و SA و TSو ICA و COA و ABC و SRI و BA و FA و GSAو...)
تصمیم گیری چند معیاره
AHP SAW TOPSIS ANP VIKOR PROMETHEE Entropy ELECTRE در محیط های قطعی بازه ای Gray فازی
شبکه عصبی داده کاوی شبیه سازی کامپیوتری توالی عملیات و زمان بندی مدل سازی پردازش تصویر خوشه بندی کلاس بندی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری(metaheuristics)فراابتکاری تکاملی دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) GA دانلود رایگان فیلم آموزشی برنامه ریزی ژنتیک(Genetic Programming) یا GP دانلود رایگان فیلم آموزشی شبیه سازی تبرید(Simulated Annealing) یا SA دانلود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات(Particle Swarm Optimization) یا PSO دانلود رایگان فیلم آموزشی تکامل تفاضلی(Differential Evolution) یاDE دانلود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی کلونی مورچگان(Ant Colony Optimization) یاACO دانلود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا ACOR دانلود رایگان فیلم آموزشی برنامه ریزی تکاملی(Evolutionary Programming) یا EP دانلود رایگان فیلم آموزشی استراتژی های تکامل(Evolution Strategies) یاES دانلود رایگان فیلم آموزشی استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا CMA-ES دانلود رایگان فیلم آموزشی جستجوی ممنوع(Tabu Search) یاTS دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم زنبورها(Bees Algorithm) یاBA دانلود رایگان فیلم آموزشی کلونی زنبورهای مصنوعی(Artificial Bee Colony) یاABC دانلود رایگان فیلم آموزشی جستجوی هارمونی(Harmony Search) یا HS دانلود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی(Biogeography-Based Optimization) یاBBO دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم فرهنگ(Cultural Algorithm) یا CA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری(Imperialist Competitive Algorithm) یاICA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم کرم شب تاب(Firefly Algorithm) یا FA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم بهینه سازی بیزی(Bayesian Optimization Algorithm) یاBOA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA دانلود رایگان فیلم آموزشی سیستم ایمنی مصنوعی(Artificial Immune System) یاAIS دانلود رایگان فیلم آموزشی شبکه ایمنی مصنوعی(Artificial Immune Network) یاAIN دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم انتخاب تکثیری(Clonal Selection Algorithm) یاCSA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری(Memetic Algorithms) یاMA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی کاتالیستی(Catalytic Search Algorithm) الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم خفاش یا Bat Algorithm دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جهش قورباغه(Frog Leaping) دانلود رایگان فیلم آموزشی ازدحام ماهی های مصنوعی(Artificial Fish Swarm) یاAFS دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک فشرده(Compact Genetic Algorithm) یاcGA دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO دانلود رایگان فیلم آموزشیجستجوی پراکنده(Scatter Search) یاSS دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم شاخه و کران(Branch and Bound) دانلود رایگان فیلم آموزشی چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یاNSGA-II دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه دانلود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO دانلود رایگان فیلم آموزشی شبکه های عصبی دانلود رایگان فیلم آموزشی سیستم های فازی دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های بهینه سازی و تکاملی مانند GA PSO SA (الگوریتم ژنتیک.مورچگان. همراه با شبیه سازی ها در نرم افزار
دانلود رایگان فایل های آموزشی
بهنیه سازی سبد سهام برنامه ریزی تولید زنجیره تامین زمان بندی پروژه

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

انجام پروژه متلبانجام پروژه مطلبفیلم آموزشی پروژه +آموزش حضوری پروژه


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com


رشته هایمهندسی صنایع ، مدیریت ، کامپیوتر ،هوش مصنوعی ، عمران ، برق ،مالی ، ریاضی، مکانیک


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
و ...

مشاوره و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته و پیوسته

الگوریتم ژنتیک ، جستجوی ممنوعه ، شبیه سازی تبرید ، مورچگان ، زنبور عسل ، رقابت استعماری ، گرانشی ، فاخته ، کرم شب تاب ، هارمونی ، فرهنگ و ....

( GA و SA و TSو ICA و COA و ABC و SRI و BA و FA و GSAو...)

شبکه عصبی

داده کاوی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
شبیه سازی کامپیوتری

توالی عملیات و زمان بندی

مدل سازی

محاسبات عددیقابل توجه دانشجویانی که می خواهند در پایان نامه یا مقالات خود

از هوش مصنوعی ، الگوریتم های فرا ابتکاری یا شبکه عصبی و... استفاده کنند

برای این دسته از دانشجویان بر روی مدل مد نظرشون پروژه پیاده سازی و آموزش داده خواهد شد

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


حل مسائل مهندسی صنایع

برنامه نویسی متلب

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم مورچگان


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com


الگوریتم شبیه سازی تبرید

الگوریتم زنبور ها

الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی

الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم اجتماع ذرات

الگوریتم ژنتیک چند هدفه

الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه

بهینه سازی مقید
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
حل دقیق مسائل بهینه سازی

شبکه های عصبی

داده کاوی

سیستم های فازی

پردازش تصویر

پردازش فیلم

پژوهش دانشگاهی نگارش مقاله و پایان نامه

Weka

تاگوچی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
سیستم های ایمنی مصنوعی

الگوریتم های ممتیکی

MS Project

Pspice

PHP
انجام پروژه متلب انجام پروژه matlab سفارش پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی مهندسی صنایع برق الکترونیک
انجام پروپزال پایان نامه ارشد دکتری [0]
انجام پروژه های دانشجویی شبکه عصبی داده کاوی شبیه سازی کامپیوتری توالی عملیات و زمان بندی مدل سازی [1]

آموزش جامع


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

آموزش گام به گام متلب [1]
آموزش دستورات متلب [1]
دانلود رایگان فیلم های آموزشی
فیلم آموزشی جامع برنامه نویسی متلب [5]
داده کاوی [1]
Simulink سیمولینک [1]
image processing پردازش تصویر [1]
الگوریتم ژنتیک [2]
الگوریتم جستجوی ممنوعه [2]
الگوریتم شبیه سازی تبرید [2]
الگوریتم زنبور [2]
الگوریتم مورچگان [2]
الگوریتم اجتماع ذرات [1]
دانلود رایگان فایل های آموزشی
الگوریتم های بهینه سازی [9]

شبکه عصبی [56]

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.comمنطق فازی [0]
رشته هوش مصنوعی [0]
رشته مهندسی صنایع [5]
مهندسی مکانیک [1]
دانلود رایگان کد های آماده متلب
دانلود رایگان کد های آماده متلب [32]
Data mining داده کاوی [5]
کد های متلب تمام الگوریتم های بهینه سازی [4]
دوره های آموزشی و تدریس خصوصی
دوره های آموزشی [0]
تدریس خصوصی [27]
دانلود رایگان نرم افزار + آموزش
متلب [3]
نرم افزار های رشته مهندسی صنایع [0]
مهندسی مکانیک [0]

C#

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
جاوا اسکریپت
دانلود رایگان کد های آماده MATLAB
دانلود رایگان فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی ، شبکه عصبی ، منطق فازی و ...
انجام پروژه های برنامه نویسی MATLAB
تدریس خصوصی ، دوره های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی ، شبکه عصبی ، منطق فازی و ...
دانلود رایگان فایل های آموزشی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ پنج شنبه 27 آبان 1395.
  • تعداد بازدید : 11392 بار
  • کد آگهی : 783790

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.