توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
 • سفارش آگهی در نیازمندی های خراسان
 • نرم افزار سفارش آگهی در روزنامه خراسان

نحوه سفارش آگهی طلایی و نقره ای

فروش لوازم یدکی ماشین آلات کاترپیلار

فروش لوازم یدکی ماشین آلات کاترپیلار

جزئیات آگهی

تکنوپارت:فروشنده قطعات یدکی کاترپیلار بدون واسطه
تمامی اجناس موجود است
برخی از اجناس عبارت اند از
ردیف..........کد … عنوان
1 … ADAPTER 02616847
2 … ADAPTER GP 04666258
3 ALARM AS-BAC 02139100
4 … ALTERNATOR G 01779953
5 … ARM AS-ROCKE 02302621
6 … BEARING 01077330
7 … BEARING 001T0902
8 BEARING 01011198
9 … BEARING 004P8495
10 … BEARING 004N0685
11 … BEARING 01878969
12 … BEARING 01152972
13 BEARING 01275400
14 … BEARING 001M3780
15 … BEARING 004N6658
16 … BEARING 02296259
17 … BEARING 007N2156
18 BEARING 01077708
19 … BEARING 01259751
20 … BEARING 02323235
21 … BEARING 002W7213
22 … BEARING 008M9315
23 BEARING 001W4738
24 … BEARING 005M3320
25 … BEARING 004P5438
26 … BEARING 007C7852
27 … BEARING 01317123
28 BEARING 007N2155
29 … BEARING 007J3297
30 … BEARING 008S6511
31 … BEARING - MA 03178766
32 … BEARING - MA 02110587
33 BEARING - MA 02110588
34 … BEARING 63US 01077331
35 … BEARING A 006Y9885
36 … BEARING A 005M6126
37 … BEARING ROD 007W5844
38 BEARING SLE 01181655
39 … BEARING-CONN 02246638
40 … BEARING-KIT 02436717
41 … BEARING-MAIN 01496031
42 … BEARING-MAIN 03215746
43 BEARING-ROD 03285574
44 … BEARING-ROD 02243246
45 … BEARING-ROD 02920484
46 … BEARING-ROD 02170577
47 … BEARING-SLEE 02165583
48 BEARING-SLEE 02165582
49 … BEARING-SLEE 01608184
50 … BEARING-SLEE 02165584
51 … BEARING-SLEE 02165585
52 … BEARING-THRU 02124893
53 BELLOWS AS 02071364
54 … BELT 02431276
55 … BELT 01417116
56 … BODY 03466615
57 … BODY AS.-PIS 03294511
58 BODY AS.STL 02382720
59 … BODY AS-PIST 03780509
60 … BODY AS-PIST 03398176
61 … BOLT 007N2405
62 … BOLT 009V3811
63 BOLT 002N2765
64 … BOLT 004J9058
65 … BOLT 005P8823
66 … BOLT 01888617
67 … BOLT AS 01284845
68 BOOT 005N3272
69 … BOWL 01290375
70 … BOWL AS FUEL 03435527
71 … BREAKER 003T2662
72 … BREATHER A 004W3027
73 BREATHER A 004N4668
74 … BRG-MAIN 004W5698
75 … BUSHING 004M1896
76 … BUSHING 001M9968
77 … BUTTON 01546389
78 BUTTON 02588721
79 … CAPSCREW 001A1460
80 … CARTRIDGE 03016868
81 … CARTRIDGE GP 01803943
82 … CARTRIDGE GP 01020292
83 CARTRIDGE GP 01679671
84 … CARTRIDGE KI 01089342
85 … CLAMP 008N0878
86 … COIL A 003T1885
87 … COIL AS 03215658
88 CONE 001B3980
89 … CONT GP 01666929
90 … CONT GP 01666936
91 … CONT GP 03722905
92 … CONT GP 01767503
93 CONT GP-E 03722906
94 … CONT GP-HAND 02705620
95 … CONTROL G 007T3823
96 … CONTROL G 01022240
97 … COOLANT 02056612
98 COOLANT 02056611
99 … COOLANT-Drum 210 litres 02056613
100 … CORE A 001W4879
101 … CORE AS. 02237962
102 … COUPLING 003N6666
103 CROWN AS-PIS 01504621
104 … CROWN AS-PIS 02212305
105 … CUP 001B3978
106 … DAMPER A 007D3013
107 … DISC 006Y9373
108 DISC 008E8304
109 … DISC 008E8307
110 … DISC 009W7018
111 … DISC 006Y2027
112 … DISC A 009P7390
113 DISC A 009W9856
114 … DISC AS-FRIC 01733270
115 … DISC FRIC 006I9255
116 … DISC-FRICTIO 02010737
117 … DISC-FRICTIO 03284375
118 DISC-FRICTIO 03284374
119 … DISC-THRUST 008E8310
120 … ELBOW 007C7909
121 … ELEMENT 01799806
122 … ELEMENT 001R0773
123 ELEMENT 01528845
124 … ELEMENT 008N0205
125 … ELEMENT A 01327168
126 … ELEMENT A 004W5716
127 … ELEMENT A 01327165
128 ELEMENT A 007W5313
129 … ELEMENT A-A 006N6072
130 … ELEMENT A-A 008N2556
131 … ELEMENT A-A 008N6309
132 … ELEMENT A-F 009M2342
133 ELEMENT AS 001R0756
134 … ELEMENT AS 004p0710
135 … ELEMENT AS 004P0711
136 … ELEMENT AS 006I2505
137 … ELEMENT AS 006I2509
138 ELEMENT AS 006I2506
139 … ELEMENT AS 01421339
140 … ELEMENT AS 03283655
141 … ELEMENT AS 01517737
142 … ELEMENT AS 006I2510
143 ELEMENT AS 01063969
144 … ELEMENT AS 01063973
145 … ELEMENT AS 006I0273
146 … ELEMENT AS 001R1804
147 … ELEMENT AS 01131578
148 ELEMENT AS 006I2501
149 … ELEMENT AS 006I2502
150 … ELEMENT AS 01421404
151 … ELEMENT AS 006I0274
152 … ELEMENT AS 006I2503
153 ELEMENT AS-H 001R0741
154 … ELEMENT ASM 02456375
155 … ELEMENT AS-S 01890202
156 … ELEMENT-AIR 001P8482
157 … ELEMENT-FILT 01261813
158 ELEMENT-FILT 01335673
159 … ELEMENT-FILT 01261818
160 … ELEMENT-FILT 01340964
161 … ELEMENT-FILT 01440832
162 … ELEMENT-FLTR 01261817
163 ELEMENT-HYD 004T3132
164 … ELEMENT-SAFE 02277449
165 … ENGINE AR-BA 02938251
166 … FILTER 001G8878
167 … FILTER 008X4575
168 FILTER 006T7640
169 … FILTER A 001R0726
170 … FILTER A 001R0716
171 … FILTER A 001R0722
172 … FILTER A 001R0755
173 FILTER A 001R0719
174 … FILTER A 001R0659
175 … FILTER A 001R0732
176 … FILTER A 005I8670
177 … FILTER A 001R0735
178 FILTER A LUB 02752604
179 … FILTER A-FUE 001R0762
180 … FILTER AS 03261644
181 … FILTER AS 001R0751
182 … FILTER AS 03261641
183 FILTER AS 02931137
184 … FILTER AS 001R0739
185 … FILTER AS 03261643
186 … FILTER AS 03261642
187 … FILTER AS 03087298
188 FILTER AS 001R0750
189 … FILTER AS FU 001R0749
190 … FILTER AS-FU 02998229
191 … FILTER AS-HY 01850337
192 … FILTER AS-LU 001R1808
193 FILTER HYD 02254118
194 … FILTER SOOT 01153634
195 … FILTER-LUBE 04621171
196 … GASKET 004N7253
197 … GASKET 01445692
198 GASKET HEAD 01106991
199 … GASKET KIT 01609874
200 … GASKET KIT 04173776
201 … GASKET-EXHAU 02071382
202 … GEAR 001N5742
203 GROMMET 02724982
204 … GUIDE 01008150
205 … GUIDE VALVE 01409670
206 … GUIDE-VALVE 01737188
207 … GUIDE-VALVE 01976995
208 GUIDE-VALVE 02682953
209 … GUIDE-VALVE 01478220
210 … GUIDE-VALVE 01487425
211 … HARNESS AS 03068528
212 … HARNESS AS 02358202
213 HEAD AS 02237263
214 … HEAD AS-CYL 02425328
215 … HEAD GP-CYL 03356220
216 … HOSE 007X7894
217 … HOSE 02302811
218 HOSE 007E8630
219 … HOSE 02302810
220 … HOSE-TEE 02176692
221 … HOUSING A 002W1061
222 … HOUSING KIT 002W6082
223 INJECTOR GP 01278211
224 … INJECTOR GP 01278218
225 … INJECTOR GP 03879433
226 … INJECTOR GP- 03920201
227 … INJECTOR GP- 02530616
228 INJECTOR GP- 03175278
229 … INJECTOR GP- 02490712
230 … INJECTOR GP- 03264700
231 … INJECTOR GP- 03200677
232 … INJECTOR GP- 03210990
233 INJECTOR GP- 01786342
234 … INJECTOR GP- 03920211
235 … INJECTOR GP- 02530618
236 … INSERT 001W5283
237 … INSERT 004N5893
238 INSERT-SEAT 01478218
239 … INSERT-V SEA 01799453
240 … INSERT-VALVE 02604855
241 … INSERT-VALVE 02241270
242 … INSERT-VLV S 02175213
243 KIT 03777037
244 … KIT GASKET 03535995
245 … KIT GASKET 006V9897
246 … KIT-GASKET R 03636420
247 … KIT-GASKET(S 03483295
248 KIT-GASKET(S 03493417
249 … KIT-GASKET(S 03550769
250 … KIT-GASKET-S 02481394
251 … KIT-GASKET-S 02421539
252 … KIT-REBUILD- 02944935
253 KIT-REBUILD- 02225153
254 … KIT-REBUILD- 02225152
255 … LIFTER AS 03467515
256 … LIFTER AS. U 02027475
257 … LIFTER AS-IN 02827944
258 LIFTER AS-VA 04168319
259 … LIFTER AS-VA 04223883
260 … LIFTER AS-VA 02511005
261 … LINER 01979322
262 … LINER-CYL 01482125
263 LINER-CYLEND 03857276
264 … LINER-CYLIND 02117826
265 … LINER-CYLIND 03221126
266 … LOCK NUT 002N2766
267 … LUBE FILTER 001R1807
268 MANIFOLD 01028608
269 … MOUNT SHOCK 01108909
270 … M-SEAL STK 005P5678
271 … N0ZZLE AS 01301804
272 … NOZZLE A 004W7018
273 NOZZLE AS 007W7032
274 … NUT 002J3507
275 … OIL FILTER 004T6788
276 … PIN 008N1608
277 … PIN 003S2708
278 PIN - PISTON 01979327
279 … PIN AS 01979335
280 … PIN G E T 01140358
281 … PIN-PISTON 01687226
282 … PIN-PISTON 01687246
283 PIN-PISTON 01807350
284 … PISTON 001W1669
285 … PISTON AS 009Y7212
286 … PLATE 008P2051
287 … PLATE 007T6994
288 PLATE 008P1964
289 … PLATE 01639366
290 … PLATE-OUTER 01186606
291 … PLATE-THRUST 02531752
292 … PLATE-THRUST 02463144
293 PLUG AS 02385508
294 … PLUG KIT 01552270
295 … PLUNGER AS 01082104
296 … PRIMARY ELEM 02453818
297 … PUMP 007W0561
298 PUMP AS 01375541
299 … PUMP AS-F PR 01832823
300 … PUMP G 006E4182
301 … PUMP G 004N1101
302 … PUMP GP 01069872
303 PUMP GP 03190677
304 … PUMP GP 01709918
305 … PUMP GP-AUX 04243625
306 … PUMP GP-BEO 02335220
307 … PUMP GP-F XF 03137770
308 PUMP GP-F XF 03848612
309 … PUMP G-PRELU 001W4776
310 … PUMP GP-WATE 04160609
311 … PUMP GP-WATER 04160610
312 … PUSHROD-INJ 01003879
313 PUSHROD-VAL 01003880
314 … REGULATOR-TE 02485513
315 … REPAIR KIT 005N7776
316 … RETAINER 008N7296
317 … RETAINER GP 008E6359
318 RETAINER-BEA 001T2077
319 … RING 004W0530
320 … RING 01343761
321 … RING 01095319
322 … RING 01471730
323 RING G 001W8922
324 … RING-INTMED 01979257
325 … RING-INTMED 01979353
326 … RING-OIL 004P1659
327 … RING-PISTON 02146066
328 RING-PISTON 02236361
329 … RING-PISTON 01445695
330 … RING-PISTON 006I0497
331 … RING-PISTON 01979386
332 … RING-PISTON 02476130
333 RING-PISTON- 02239159
334 … RING-PISTON- 02465659
335 … RING-PISTON- 02382717
336 … RING-PISTON- 02651113
337 … RING-PISTON- 01687212
338 RING-PISTON- 02382706
339 … RING-PSTN-IN 02382707
340 … RING-PSTN-IN 01644187
341 … ROD AS 01440725
342 … ROD AS 03816555
343 ROTOCOIL A 006N7175
344 … ROTOCOIL AS 007E7977
345 … ROTOCOIL AS 01376500
346 … ROTOCOIL AS 01862001
347 … SCREW-ADJUST 03580768
348 SEAL 006V5101
349 … SEAL 001P3704
350 … SEAL 001P3705
351 … SEAL 02407032
352 … SEAL 001P3707
353 SEAL 04371409
354 … SEAL 005H7153
355 … SEAL 001P3708
356 … SEAL 001P3703
357 … SEAL 008C3100
358 SEAL 01606387
359 … SEAL 001J4034
360 … SEAL 005P5299
361 … SEAL GP-CSHF 01425867
362 … SEAL GP-CSHF 01425868
363 SEAL KIT 02160000
364 … SEAL KIT 02159999
365 … SEAL KIT 02316844
366 … SEAL O RING 006V6228
367 … SEAL O RING 005P7530
368 SEAL O RING 01092332
369 … SEAL O RING 004J0521
370 … SEAL O RING 01426217
371 … SEAL O RING 01102220
372 … SEAL O RING 004J0528
373 SEALAS-WTR 03505417
374 … SEALAS-WTR 03362212
375 … SEAL-FUEL SY 02454908
376 … SEAL-FUEL SY 02454907
377 … SEAL-LINER 01552793
378 SEAL-LIP TYP 01932200
379 … SEAL-O RING 02147568
380 … SEAL-O-RING 004J0522
381 … SEAL-O-RING 005P0840
382 … SEAL-O-RING 004S5898
383 SEAL-O-RING 004J0520
384 … SEAL-O-RING 004J0524
385 … SEAL-O-RING 004J0519
386 … SEAL-O-RING 002W2072
387 … SEAL-PIP 02720760
388 SEAL-RETANGU 001P3706
389 … SEAL-VALVE 01632478
390 … SECOND ELE 02453819
391 … SECONDARY FI 02465010
392 … SENSOR AS-PR 04343436
393 SENSOR GP 04152433
394 … SENSOR GP 03181181
395 … SENSOR GP 01611703
396 … SENSOR GP 01187226
397 … SENSOR GP 02661466
398 SENSOR GP-PO 03381462
399 … SENSOR GP-PR 01946725
400 … SENSOR GP-PR 01619926
401 … SENSOR GP-PR 01946722
402 … SENSOR GP-PR 01946724
403 SENSOR GP-PR 01611704
404 … SENSOR GP-PR 02393478
405 … SENSOR GP-PR 03045666
406 … SENSOR GP-PR 01946723
407 … SENSOR GP-SP 02016617
408 SENSOR GP-SP 02735041
409 … SENSOR GP-TE 04152432
410 … SENSOR PG 02644297
411 … SERVICE G 007M7431
412 … SHAFT A 001W7238
413 SHAFT AS 008E3519
414 … SKIRT-PISTON 02382726
415 … SKIRT-PISTON 02382710
416 … SLEEVE 009Y0810
417 … SLEEVE AS.-E 02818261
418 SLEEVE CYL 01077604
419 … SLEEVE INJ 02272911
420 … SOCKET 009X3402
421 … SOLENOID AS 03383453
422 … SOLENOID AS 02304073
423 SPACER 004P4369
424 … SPACER PLATE 01106994
425 … SPIDER G 01060933
426 … SPIDER GP 01725235
427 … SPRING 02244441
428 SPRING 004N5906
429 … SPRING 007N4782
430 … SPRING 004W2471
431 … SPRING-VALVE 03322152
432 … SPRING-VALVE 02479908
433 SPRING-VALVE 01406188
434 … SPRING-VALVE 01376718
435 … SPROCKET 02011704
436 … STATOR AS. 001T2052
437 … STUD 004S6137
438 STUD 006V1426
439 … STUD TAPER 01061792
440 … STUD-TAPERLO 03139550
441 … SWITCH AS 02130677
442 … SWITCH AS 02632905
443 SWITCH GP 03917125
444 … TENSIONER-BEL 03477963
445 … TERMINAL A 008T9757
446 … TERMINAL A 008C5917
447 … TRANS FILTR 01328875
448 TUBE AS.-OIL 02748359
449 … TUBE AS.-OIL 02741587
450 … TUBE AS-OIL 02767222
451 … TURBO 03016871
452 … TURBO GP-BAS 03620838
453 VALV-CHK-CLA 04206221
454 … VALVE 01220322
455 … VALVE 01220321
456 … VALVE - INLE 02243028
457 … VALVE A 001W6987
458 VALVE EXHAUS 01152367
459 … VALVE GP 01225053
460 … VALVE GP 01396873
461 … VALVE GP-CHE 01733429
462 … VALVE GP-CON 03978176
463 VALVE GP-MDL 02443114
464 … VALVE GP-SOL 01861525
465 … VALVE GP-SOL 02250300
466 … VALVE IN 007E9578
467 … VALVE INLET 01152368
468 VALVE-EXH 01478211
469 … VALVE-EXHAUS 04432712
470 … VALVE-EXHAUS 01537024
471 … VALVE-EXHAUS 02243030
472 … VALVE-INLET 02102542
473 VALVE-INLET 01537023
474 … VALVE-INTAKE 01457390
475 … VALVE-INTAKE 02365605
476 … VALVE-INTAKE 02527801
477 … WASHER 005P8249
478 WHEEL 001T0699
479 … WHEEL-TURBIN 001T1993
ارسال به تمام نقاط ایران در کمترین زمان

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ سه شنبه 09 شهریور 1395.
 • تعداد بازدید : 134178 بار
 • کد آگهی : 830513

آگهی های مرتبط

 • تعمیر ، اجاره ، خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی

  تعمیر ، اجاره ، خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی

  فروشگاه سجاد تعمیر ، اجاره ، خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی تعمیر انواع سنگ فرز ، دریل ، چکشهای ...

  • 1393/07/15 | تهران | سجاد عطارزاده | 09121948175
 • دیسک های گرانیت بر وسرامیک بر وآسفالت بر

  دیسک های گرانیت بر وسرامیک بر وآسفالت بر

  بورس انواع تیغه های برش و ساب گرانیت ، سرامیک ، آجر ، بتون آسفالت ، پروفیل ، چوب ، آلومینیوم ، MDF و ...

  • 1395/07/29 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • فروش سیم و کابل

  فروش سیم و کابل

  شرکت سیم وکابل یاسین SKY فروش، توزیع،تامین، پخش کننده انواع سیم و کابل: فشارقوی،فشارضعیف،مخابراتی، ...

  • 1395/07/26 | تهران | علیرضا علیزاده | 09127346803
 • بچينگ بچينگ پلانت ميکسر اتوميکسر پمپ بتن

  بچينگ بچينگ پلانت ميکسر اتوميکسر پمپ بتن

  ميکسر تراک ميکسر اتو ميکسر ميکسرهاي طرح راش و ليپهر المان باظرفيت 6الي12 متر مکعب با گيربکس ZFو ZAV ...

  • 1395/07/29 | تهران | گروه صنعتی ماشین الات نادری | 33970936
 • کاتر آسفالت بر ، کاتر بتن بر

  کاتر آسفالت بر ، کاتر بتن بر

  ساخت ، واردات و فروش انواع کاتر آسفالت بر کاتر آسفالت بر از تیغه 30 سانت تا تیغه 190 سانت وارد ...

  • 1395/07/29 | تهران | نادری گروپ | 55257495


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.