توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

فروش / خرید ولو پروانه ای Butterfly valve

فروش / خرید ولو پروانه ای Butterfly valve

جزئیات آگهی

فروش / خرید ولو پروانه ای Butterfly valve
اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع ولو پروانه ای از برند های مختلف امکان مقایسه این محصولات را در سایت www.instrucenter.com فراهم آورده است.
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﺮهای پروانه ای ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻳﻊ آن ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي رﺑﻊ ﮔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اي از وزن و ﺣﺠﻢ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ butterfly valve ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﻛﻢ ﺗﺮ آنﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ پروانه ای در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 5 m ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﺑﺰرگ ﺗﻤﺎس ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪآور و ﻧﺸﻴﻤﻦﮔﺎه و ﻋﺪم ﺗﻤﺎس داﻳﻢ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ پروانه ای ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﻴﺮ پروانه ای ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪآور و ﻧﺸﻴﻤﻦ ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ رخ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺮﻫﺎی butterfly ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻤﺎس اﺟﺰا ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ. شیرهای پروانه ­ای ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.

برخی ولوهای پروانه ای موجود در سایت Instrucenter.com :
• ولو پروانه ای 1 اینچ ویفری V101
• ولو پروانه ای ویفری 2 اینچ مدل V101
• ولو پروانه ای ویفری 3 اینچ V101
• ولو پروانه ای ویفری 4 اینچ V101
• ولو پروانه ای ویفری 5 اینچ V101
• ولو پروانه ای ویفری 6 اینچ V101
• ولو پروانه ای ویفری 8 اینچ V101
• ولو پروانه ای ویفری 10 اینچ مدل V101
• ولو پروانه ای ویفری 12 اینچ V101

www.InstruCenter.com مرجع تخصصی و بزرگترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات ابزاردقیق و هیدرولیک در ایران می باشد که توانسته با تامین مستقیم و بدون واسطه ، به ارائه قیمت‏‌های کاملا رقابتی و مناسب، همراه با کیفیت مطلوب خدمات پس از فروش بپردازد.
داشتن نیروهای متخصص در زمینه های ابزار دقیق و هیدرولیک و مشاوره فنی رایگان برای انتخاب بهترین تجهیز با بهترین برند و نازلترین قیمت ،پیگیری سفارش از ابتدا تا پس از رسیدن به محل مشتری ،داشتن گارانتی و خدمات پس از فروش بسیاری از محصولات ،از مواردی است که اینستروسنتر را منحصر به فرد کرده است.
برای مشاهده قیمت و اطلاعات فنی محصولات به سایت ما به آدرس www.instrucenter.com و یا www.100120.ir مراجعه فرمایید.
کلمات کلیدی:
فروش ولو پروانه ای، Butterfly valve، ولو پروانه ای، اینسترو سنتر ، ﺷﻴﺮ پروانه ای ، ولو پروانه ای 1 اینچ ویفری V101 ، ولو پروانه ای ویفری 2 اینچ مدل V101 ، ولو پروانه ای ویفری 3 اینچ V101

نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ شنبه 04 شهریور 1396.
  • تعداد بازدید : 713 بار
  • کد آگهی : 839031

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.