توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
 • سفارش آگهی در نیازمندی های خراسان
 • نرم افزار سفارش آگهی در روزنامه خراسان

نحوه سفارش آگهی طلایی و نقره ای

کاتتر ورد Word Catheter مارک Cook تجهیزات پزشکی مدبرندز

کاتتر ورد Word Catheter مارک Cook تجهیزات پزشکی مدبرندز

جزئیات آگهی

نام سایت:فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی مدبرندز
شماره تماس:02144430666
آدرس سایت:www.medbrandsco.com
آﺑﺴﻪ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻮع درﻣﺎن ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ، دردﻧﺎک و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﻋﻮد ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی درﻣﺎن ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ روش اﻧﺴﯿﺰﯾﻮن در ﻣﻄﺐ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ روش ، ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ در دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد.
ﮐﺎﺗﺘﺮ ورد ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Cook Medicalk آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
مزایای محصول:ﮐﺎﺗﺘﺮ دارای ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دو ﺟﺪاره ﺑﻪ ﻃﻮل ۵.۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ وﺟﻮد دارد و ﺟﻨﺲ آن از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن (ﺿﺪ آﻟﺮژی) و دارای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ FDA آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1395.
 • تعداد بازدید : 85 بار
 • کد آگهی : 888911

آگهی های مرتبط

 • مولاژ مغز

  مولاژ مغز

  فروش انواع مولاژ و مدلهای اموزشی با استانداردهای روز اروپا و امریکا مناسب برای مراکز درمانی و اموزشی ...

  • 1395/09/20 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • مولاژ پوست

  مولاژ پوست

  مولاژ پوست مولاژ پوست پلکانی مولاژ پوست کشویی مولاژ پوست بیمار مولاژ پوست و مو مولاژ پوست زخمی ...

  • 1395/09/20 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • مولاژ گوش

  مولاژ گوش

  مولاژ گوش مولاژ گوش با برش جانبی مولاژ گوش اندازه طبیعی مولاژ گوش با قعطعات باز شو مولاژ گوش 10 ...

  • 1395/09/20 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • 	جک بتن شکن دیجیتال

  جک بتن شکن دیجیتال

  1- جک بتن شکن دیجیتال جک فشاری بتن شکن Servo Tronic دیجیتالی - اتوماتیک * نمایشگر لمسی * ...

  • 1395/09/20 | تهران | حسین بستانی | 02128423558
 • 	اسلامپ بتن

  اسلامپ بتن

  2- اسلامپ بتن استاندارد: EN 11040،11041،11042،11043،11044،11045.... ویژگیهای اسلامپ بتن: شامل مخر ...

  • 1395/09/20 | تهران | حسین بستانی | 02128423558


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.