توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

نحوه سفارش آگهی طلایی و نقره ای

تعمیرتجهیزات آزمایشگاهی

تعمیرتجهیزات آزمایشگاهی

جزئیات آگهی

بنام خدا این شرکت با سالها تجربه درزمینه تعمیرتجهیزات آزمایشگاهی آمادگی خودراجهت تعمیر دستگاههای زیر از کمپانی های مورد ذکر اعلام نموده لازم به ذکر است که تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی دراین مرکز تحت نظرزبده ترین کارشناسان دوره دیده وبا بهره وری از بهترین قطعات اصلی ومخصوص دستگاه مورد تعمیرانجام می شود. تمامی محصولات تعمیرشده در این مرکز دارای گارانتی ویژه تعمیراتی می باشند. تعمیر هات پلیت مگنت آیکا ika
تعمیرهات پلیت مگنت هایدولف heidolph
تعمیر هات پلیت مگنت جنوی jenway
تعمیر هات پلیت مگنت ترمولاین thermoline
تعمیرهات پلیت مگنت لبینکو labinco
تعمیرهات پلیت مگنت ولپ velp
تعمیرهات پلیت مگنت استوارت stuart
تعمیر هات پلیت مگنت جیوتک jeiotech
تعمیر هات پلیت مگنت فاینتک finetech
تعمیر هات پلیت مگنت لب تک labtech
تعمیر هات پلیت مگنت فالک falc
تعمیرهات پلیت مگنت رایپا raypa
تعمیر هات پلیت مگنت کورنینگ corning
تعمیر هات پلیت مگنت ترمو thermo
تعمیرهات پلیت مگنت جیسیکو jisico
تعمیرهات پلیت مگنت دراگون DRAGON
تعمیراسپکتروفتومترواریانvarian-واریان
تعمیراسپکتروفتومترپرکین المر-perkin elmer
تعمیراسپکتروفتومتر جنوی- jenway
تعمیراسپکتروفتومترشیمادزو -shimadzu
تعمیراسپکتروفتومتر هیتاچی- hitachi
تعمیراسپکتروفتومتر سی سیل- cecil
تعمیراسپکتروفتومتر متلر تولدو -mettler toledo
تعمیراسپکتروفتومتر بیوتک- biotek
تعمیراسپکتروفتومتر هک- hach
تعمیراسپکتروفتومترواریان یونیکو- unico
تعمیراسپکتروفتومتربیو کروم- biochrom
تعمیراسپکتروفتومتر آنالیتیک ینا- analytik jena
تعمیراسپکتروفتومتر بروکر- bruker
تعمیراسپکتروفتومتر لب نیکس- labnics
تعمیراسپکتروفتومتر اپل- apel
تعمیراسپکتروفتومتر دبلیو پی ای-wpa
تعمیراسپکتروفتومتر دبلیو تی دبلیو-wtw
تعمیر اسپکتروفتومتربی وای کی گاردنر-byk gardner
تعمیر اسپکتروفتومتر جاسکو-jasco
تعمیراسپکتروفتومترمیلتونروی-milton roy
تعمیراسپکتروفتومتراسپکترونیک-spectronic
تعمیراسپکتروفتومتر آرورا-aurora
تعمیر اسپکتروفتومتر بای اسپک-bayspec
تعمیر اکسیژن متر wtwو ت و
تعمیر اکسیژن مترhanna هانا
تعمیر اکسیژن مترaz آزد
تعمیر اکسیژن متر lovibond لاویباند
تعمیر اکسیژن مترeutechیوتک
تعمیر اکسیژن مترaqualytic آکوالیتیک
تعمیر اکسیژن متر mettler toledo متلر تولدو
تعمیر اکسیژن مترhach هک
تعمیر اکسیژن متر jenway جنوی
تعمیراکسیژن متر milwaukee میلواکی
تعمیر اکسیژن متر adwa آدوا
تعمیر ویسکومتربروکفیلد brookfield
تعمیر ویسکومتر هاکه haake
تعمیرویسکومتر فونجی لب fungilab
تعمیرویسکومتر شین sheen
تعمیر آون ممرت memmert
تعمیر آون بیندر binder
تعمیر آون فاینتک finetech
تعمیرآون لب تک labtech
تعمیر آون هریوس heraeus
تعمیر آون ام ام ام mmm
تعمیر آون جیوتک jeiotech
تعمیر انکوباتورممرت memmert
تعمیر انکوباتور بیندر binder
تعمیر انکوباتور فاینتک finetech
تعمیرانکوباتور لب تک labtech
تعمیر انکوباتور هریوس heraeus
تعمیر انکوباتور ام ام ام mmm
تعمیر انکوباتور جیوتک jeiotech
تعمیر انکوباتور یخچالدارممرت memmert
تعمیر انکوباتوریخچالدار بیندرbinder
تعمیر انکوباتوریخچالدار فاینتک finetech
تعمیرانکوباتوریخچالدار لب تک labtech
تعمیر انکوباتوریخچالدار هریوس heraeus
تعمیر انکوباتور یخچالدارام ام ام mmm
تعمیر انکوباتوریخچالدار جیوتک jeiotech
تعمیر آون خلاءممرت memmert
تعمیر آون خلاء بیندر binder
تعمیر آون خلاء فاینتک finetech
تعمیرآون خلاءلب تک labtech
تعمیر آون خلاء هریوس heraeus
تعمیر آون خلاءام ام ام mmm
تعمیر آون خلاء جیوتک jeiotech
تعمیر انکوباتور co2ممرت memmert
تعمیر انکوباتور co2 بیندر binder
تعمیر انکوباتور co2فاینتک finetech
تعمیرانکوباتور co2لب تک labtech
تعمیر انکوباتور co2هریوس heraeus
تعمیر انکوباتورco2 ام ام ام mmm
تعمیر انکوباتور co2جیوتک jeiotech
تعمیر پی اچ متر wtwدبلیو تی دبیلو
تعمیر پی اچ مترhanna هانا
تعمیر پی اچ مترaz آزد
تعمیر پی اچ متر lovibond لاویباند
تعمیر پی اچ مترeutechیوتک
تعمیر پی اچ مترaqualytic آکوالیتیک
تعمیر پی اچ متر mettler toledo متلر تولدو
تعمیر پی اچ مترhach هک
تعمیر پی اچ متر jenway جنوی
تعمیرپی اچ متر milwaukee میلواکی
تعمیر پی اچ متر adwa آدوا
تعمیر هدایت سنج wtwدبلیو تی دبیلو
تعمیر هدایت سنج hanna هانا
تعمیر هدایت سنج az آزد
تعمیر هدایت سنج lovibond لاویباند
تعمیرهدایت سنج eutechیوتک
تعمیر هدایت سنج aqualytic آکوالیتیک
تعمیر هدایت سنج mettler toledo متلر تولدو
تعمیرهدایت سنج hach هک
تعمیر هدایت سنج adwa آدوا
تعمیر تعمیر هدایت سنج jenway جنوی
تعمیرهدایت سنج milwaukee
تعمیر آب مقطرگیری یکبار تقطیر gfl جی اف ال
تعمیر آب مقطرگیری دوبار تقطیر gfl جی اف ال
تعمیر آب مقطرگیری یکبار تقطیر finetech فاینتک
تعمیر آب مقطرگیری دوبار تقطیر finetech فاینتک
تعمیر آب مقطرگیری یکبار تقطیر labtech لب تک
تعمیر آب مقطرگیری دوبار تقطیر labtech لب تک
تعمیر آب مقطرگیری یکبار تقطیر jencons جنکونز
تعمیر آب مقطرگیری دوبار تقطیر jencons جنکونز
تعمیر آب مقطرگیری یکبار تقطیر bibby بیبی
تعمیر آب مقطرگیری دوبار تقطیر bibby بیبی
تعمیرمیکروسکوپ نوری nikon نیکون
تعمیرمیکروسکوپ نوری olympus الیمپوس
تعمیرمیکروسکوپ نوری ziess زایس
تعمیرمیکروسکوپ نوری euromex یورومکس
تعمیرمیکروسکوپ نوری labomed لابومد
تعمیرمیکروسکوپ نوری optika اپتیکا
تعمیرمیکروسکوپ نوری motic موتیک
تعمیرمیکروسکوپ نوری kern کرن
تعمیر همزن مکانیکی آیکا ika
تعمیر همزن مکانیکی فاینتک finetech
تعمیر همزن مکانیکی هایدولف heidolph
تعمیر همزن مکانیکی ولپ velp
تعمیر همزن مکانیکی دراگون dragon
تعمیر همزن مکانیکی سلکتا لبselectalab
تعمیر هموژنایزر آیکا ika
تعمیر هموژنایزر هایدولف heidolph
تعمیر هموژنایزر ولپ velp
تعمیر هموژنایزر دراگون dragon
تعمیر هموژنایزرسلکتا لبselectalab
تعمیر شیکر ارلن بالن آیکا ika
تعمیر شیکر ارلن بالن فاینتک finetech
تعمیر شیکر ارلن بالن هایدولف heidolph
تعمیر شیکر ارلن بالن ولپ velp
تعمیر شیکر ارلن بالن دراگون dragon
تعمیر شیکر ارلن بالن سلکتا لبselectalab
تعمیرشیکر ارلن بالن جی اف ال gfl
تعمیر روتاری اواپراتور آیکا ika
تعمیر روتاری اواپراتور هان شین hahn shin
تعمیر روتاری اواپراتور هایدولف heidolph
تعمیر روتاری اواپراتور بوچی buchi
تعمیر روتاری اواپراتوردراگون dragon
تعمیر روتاری اواپراتور آیلا eyela
تعمیر بن ماری ممرت memmert
تعمیر بن ماری جی اف ال gfl
تعمیر بن ماری فاینتک finetech
تعمیربن ماری لب تک labtech
تعمیر بن ماری آیکا ika
تعمیر بن ماری گرنت grant
تعمیر بن ماری جیوتک jeiotech
تعمیرشیکرانکوباتور جی اف الgfl
تعمیرشیکرانکوباتور آیکا ika
تعمیرشیکرانکوباتور لب تکlabtech
تعمیرشیکرانکوباتور فاینتکfinetech
تعمیر شوف بالن الکتروترمالelectrothermal
تعمیر شوف بالن فاینتک finetech
تعمیرشوف بالن لب تک labtech
تعمیر شوف بالن جیسیکوjisico
تعمیرمنتل
درصورت نیازبه اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه تعمیرات آزمایشگاهی با شماره های زیر تماس بگیرید. 88826626 09122436094

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷.
 • تعداد بازدید : 112 بار
 • کد آگهی : 946971

آگهی های مرتبط

 • مولاژ مغز

  مولاژ مغز

  فروش انواع مولاژ و مدلهای اموزشی با استانداردهای روز اروپا و امریکا مناسب برای مراکز درمانی و اموزشی ...

  • 1397/04/26 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • مولاژ پوست

  مولاژ پوست

  مولاژ پوست مولاژ پوست پلکانی مولاژ پوست کشویی مولاژ پوست بیمار مولاژ پوست و مو مولاژ پوست زخمی ...

  • 1397/04/26 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • مولاژ گوش

  مولاژ گوش

  مولاژ گوش مولاژ گوش با برش جانبی مولاژ گوش اندازه طبیعی مولاژ گوش با قعطعات باز شو مولاژ گوش 10 ...

  • 1397/04/26 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • مولاژ کلیه

  مولاژ کلیه

  مولاژ کلیه مولاژ کلیه اندازه طبیعی مولاژ کلیه با نمایش اعضا داخل مولاژ کلیه همراه با نفرون مول ...

  • 1397/04/26 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102
 • مولاژ جمجمه

  مولاژ جمجمه

  مولاژ جمجمه مولاژ جمجمه انسان مولاژ جمجمه انسان رنگی مولاژ جمجمه انسان سفید مولاژ انسان با رنگ ط ...

  • 1397/04/26 | تهران | کیمیاگران جوان | 66572102


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.