توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

فروش ویژه محصولات پمپ گراندفوس GRUNDFOS

فروش ویژه محصولات پمپ گراندفوس GRUNDFOS

جزئیات آگهی

فروش ویژه محصولات گراندفوس GRUNDFOS
سری های CR ، CRI ، CRN ، TP ، NB ، NBG ، CM، CME ، UPS ، Unilift
با تخفیفات ویژه
تحویل فوری
قیمتهای ویژه انواع پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی CR ، CRI ، CRN
انواع پمپ های خطی گراندفوس TP Grundfos
فروش انواع پمپ های سانتریفیوژ زمینی گراندفوس NB ، NBG
فروش انواع پمپ های طبقاتی افقی گراندفوس CM، CME Grundfos
انواع پمپ های سیرکولاتور UPS Grundfos
واردات انواع میکسرهای مستغرق فاضلابی گراندفوس
انواع پمپ های کفکش استیل گراندفوس rundfos Unilift
انواع پمپ های شناور گراندفوس Grunfos
واردات انواع پمپهای گراندفوس بصورت سفارشی

شرکت همراه صنعت پارس، وارد کننده و تامین کننده انواع پمپهای گراندفوس در ایران
جهت مشاوره فنی و خرید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
تلفن : 88339920
تلفکس: 88339921
خرید – فروش – قیمت- تامین کننده - واردکننده – نماینده پمپ گراندفوس


:NBسری
NB32-125.1/100 ، NB32-125.1/110 ، NB32-125.1/121 ، NB32-125.1/140 ، NB32-125/115 ، NB32-125/130
NB32-125/142 ، NB32-160.1/139 ، NB32-160.1/155 ، NB32-160.1/169 ، NB32-160.1/177 ، NB32-160/139
NB32-160/151 ، NB32-160/163 ، NB32-160/177 ، NB32-200.1/172 ، NB32-200.1/188 ، NB32-200.1/205
NB32-200.1/207 ، NB32-200/176 ، NB32-200/190 ، NB32-200/206 ، NB32-200/219 ، NB32-250/199
NB32-250/219 ، NB32-250/244 ، NB32-250/262 ، NB40-125/105 ، NB40-125/116 ، NB40-125/127
NB40-125/139 ، NB40-125/142 ، NB40-160/144 ، NB40-160/158 ، NB40-160/172 ، NB40-160/177
NB40-200/172 ، NB40-200/188 ، NB40-200/206 ، NB40-200/219 ، NB40-250/211 ، NB40-250/230
NB40-250/245 ، NB40-250/255 ، NB40-250/260 ، NB50-125/111 ، NB50-125/121 ، NB50-125/135
NB50-125/144 ، NB50-160/136 ، NB50-160/150 ، NB50-160/167 ، NB50-160/177 ، NB50-200/181
NB50-200/198 ، NB50-200/210 ، NB50-200/219 ، NB50-250/205 ، NB50-250/222 ، NB50-250/233
NB50-250/254 ، NB50-250/263 ، NB65-125/120 ، NB65-125/127 ، NB65-125/137 ، NB65-125/144
NB65-160/143 ، NB65-160/157 ، NB65-160/173 ، NB65-160/177 ، NB65-200/162 ، NB65-200/177
NB65-200/190 ، NB65-200/198 ، NB65-200/217 ، NB65-200/219 ، NB65-250/223 ، NB65-250/238
NB65-250/251 ، NB65-250/269 ، NB65-250/270 ، NB80-160/147 ، NB80-160/151 ، NB80-160/161
NB80-160/167 ، NB80-160/177 ، NB80-200/171 ، NB80-200/188 ، NB80-200/200 ، NB80-200/211
NB80-200/222 ، NB80-250/220 ، NB80-250/234 ، NB80-250/257 ، NB80-250/270


CRسری
CR3-2 ، CR3-3 ، CR3-4 ، CR3-5 ، CR3-6 ، CR3-7 ، CR3-8 ، CR3-9 ، CR3-10 ، CR3-11 ، CR3-12
CR3-13 ، CR3-15 ، CR3-17 ، CR3-19 ، CR3-21 ، CR3-23 ، CR3-25 ، CR3-27 ، CR3-31 ، CR3-33
CR5-15 ، CR5-16 ، CR5-17 ، CR5-18 ، CR5-20 ، CR5-22 ، CR5-24 ، CR5-26 ، CR5-29 ، CR5-32
CR5-36 ، CR10-1 ، CR10-2 ، CR10-3 ، CR10-4 ، CR10-5 ، CR10-6 ، CR10-7 ، CR10-8 ، CR10-9
CR10-10 ، CR10-12 ، CR10-14 ، CR10-16 ، CR10-18 ، CR10-20 ، CR10-22 ، CR15-1 ، CR15-2
CR15-3 ، CR15-4 ، CR15-5 ، CR15-6 ، CR15-7 ، CR15-8 ، CR15-9 ، CR15-10 ، CR15-12 ، CR15-14 ، CR15-17 ، CR20-01 ، CR20-02 ، CR20-03 ، CR20-04 ، CR20-05 ،CR20-06 ،CR20-07
CR20-08 ، CR20-10 ، CR20-12 ، CR20-14 ، CR20-17 ، CR32-1-1 ، CR32-1 ، CR32-2-2 ، CR32-2
CR32-3-2 ، CR32-3 ، CR32-4-2 ، CR32-4 ، CR32-5-2 ، CR32-5 ، CR32-6-2 ، CR32-6 ، CR32-7-2
CR32-7 ، CR32-8-2 ، CR32-8 ، CR32-9-2 ، CR32-10-2 ، CR32-10 ، CR32-11 ، CR32-12-2
CR32-12 ، CR32-13-2 ، CR32-13 ، CR32-14-2 ، CR32-14 ، CR45-1-1 ، CR45-1 ، CR45-2-2
CR45-2 ، CR45-3-2 ، CR45-3 ، CR45-4-2 ، CR45-4 ، CR45-5-2 ، CR45-5 ، CR45-6-2 ، CR45-6
CR45-7-2 ، CR45-7 ، CR45-8-2 ، CR45-8 ، CR45-9-2 ، CR45-9،CR45-10-2،CR45-10،CR45-11-2
CR45-11-2 ، CR45-11 ، CR45-12 ، CR45-13-2 ، CR64-1-1 ، CR64-1 ، CR64-2-2 ، CR64-2-1
CR64-2 ، CR64-3-2 ، CR64-3-1 ، CR64-3 ، CR64-4-2 ،CR64-4-1 ،CR64-4 ،CR64-5-2 ، CR64-5-1
CR64-5 ، CR64-6-2 ، CR64-6-1 ، CR64-6 ، CR64-7-2 ،CR64-7-1 ،CR64-7 ،CR64-8-2 ، CR64-8-1


سری TP

TP25-50/2 ، TP25/90/2 ، TP32-50/2 ، TP32-60/2 ، TP32-90/2 ، TP32-120/2 ، TP32-150/2 ، TP32-180/2 ، TP32-200/2 ، TP32-230/2 ، TP32-250/2 ، TP32-320/2 ، TP32-380/2 ، TP32-460/2 ، TP40-120/2 ، TP40-180/2 ، TP40-190/2 ، TP40-230/2 ، TP40-240/2 ، TP40-270/2 ، TP40-300/2 TP32-360/2 ، TP40-470/2 ، TP40-580/2 ، TP50-60/2 ، TP50-120/2 ، TP50-160/2 ، TP50-180/2 ، TP50-190/2 ، TP50-240/2 ، TP50-290/2 ، TP50-360/2 ، TP50-340/2 ، TP50-440/2 ، TP50-570/2 ، TP50-710/2 ، TP50-830/2 ، TP50-900/2 ، TP65-60/2 ، TP65-120/2 ، TP65-180/2 ، TP80-120/2 ، TP65-190/2 ، TP65-230/2 ، TP65-260/2 ، TP65-340/2 ، TP65-410/2 ، TP65-460/2 ، TP65-550/2 ، TP65-660/2 ، TP65-720/2 ، TP65-930/2 ، TP80-140/2 ، TP80-180/2 ، TP80-210/2 ، TP80-240/2 ، TP80-250/2 ، TP80-330/2 ، TP80-400/2 ، TP80-520/2 ، TP80-570/2 ، TP80-700/2


سری CM

CM1-2 ، CM1-3 ، CM1-4 ، CM1-5 ، CM1-6 ، CM1-7 ، CM1-8 ، CM3-2 ، CM3-3 ، CM3-4 ، CM3-5 ، CM3-6 ، CM3-7 ، CM3-8 ، CM5-2 ، CM5-3 ، CM5-4 ، CM5-5 ، CM5-6 ، CM5-7 ، CM5-8 ،CM10-1 ، CM10-2 ، CM10-3 ، CM10-4 ، CM10-5 ، CM15-1 ، CM15-2 ، CM15-3 ، CM15-4 ، CM25-1 ، CM25-2 ، CM25-3 ، CM25-4


سری UPS

UPS25-40 ، UPS25-50 ، UPS25-60 ، UPS25-55 ، UPS25-80 ، UPS32-60 ، UPS32-70 ، UPS32-55 ، UPS32-80 ، UPS32-100 ، UPS25-60 N ، UP20-45 N ، UPS36-50 F، UPS36-80 F، UPS32-30 F، UPS32-60 F، UPS32-120 F، UPS40-30 F، UPS40-60/4 F، UPS40-60/2 F، UPS40-120 F، UPS40-180 F، UPS40-185 F، UPS50-30 F، UPS50-60/4 F، UPS50-60/2 F، UPS50-120 F، UPS50-180 F، UPS50-185 F، UPS65-30 F، UPS65-60/4 F، UPS65-60/2 F، UPS65-120 F، UPS65-180 F، UPS65-185 F، UPS80-30 F، UPS80-60 F، UPS80-120 F، UPS100-30 F، UPS40-30 F


نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹.
  • تعداد بازدید : 698 بار
  • کد آگهی : 916183

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.